Bacheloropgave om demokrati og fællesskaber

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Samfundsfag)
  • Godkendt
  • 28
  • 10737
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2006
  • 17-04-2007

Bacheloropgave om demokrati og fællesskaber

Bacheloropgave i samfundsfag om demokrati og fællesskaber.

Problemformulering
Vilkårene for demokratiet ændrer sig i takt med samfundsudviklingen og jeg vil derfor undersøge:
Hvilket fællesskab bør nutidens demokrati være forankret i? Er det et fællesskab i livsform, identitet, osv. eller er det et fællesskab om politiske rettigheder?
- og hvilken betydning vil det få for folkeskolens demokratiske opgave?

Indhold

Indledning og problemformulering 1
Metodeafsnit samt læsevejledning 2
Begrebsafklaring 2
Demokratibegrebet 2
Liberal demokratiopfattelse 3
Republikansk demokrati-opfattelse 3
Deliberativt demokrati 4
Medborgerskabs – begrebet 4
Identitetspolitik 4
Del 1 indledning 4
Identitet 5
Et kort historisk tilbageblik 6
Hvem skulle folket udgøre? demos vs. ethnos 6
4 forskellige fællesskaber 8
Politisk fællesskab – og medborgerskab 8
Et ensartet sprogligt og kulturelt fællesskab 9
Det europæiske kosmopolitiske fællesskab 11
Det universalistiske fællesskab 13
Diskussion og sammenfatning 15
Del 2: indledning 18
Hvilken plads har folkeskolens demokratiske opgave? 18
Nedjustering af kravene for skolens demokratiske opgave 19
Fokuseringen på 'danskheden' 20
Elevernes nuværende viden om demokrati 21
Hvilken betydning vil indføringen af medborgerskabsbegrebet få? 22
Er der principiel forskel mellem at fremme en demokratisk og en autoritær
Ungdomsopdragelse? 23
Konklusion 24
Perspektivering 25

Uddrag

Indledning og problemformulering
De rammebetingelser som nationalstaten Danmark har bygget sit demokrati på, har siden 1970erne ændret sig gradvist. Den nationale velfærdsstat har gennem de sidste årtier blevet udsat for begreber som europæisering, multikulturalisering og globalisering som beskrivelse af de nye tendenser der synes at ændre de nationalstatslige demokratiske rammebetingelser. Danmark har fjernet sig fra nationalstatens ideal som en kulturel homogen befolkning, hvor stat, folk, nation, sprog og kultur er overensstemmende. Vi er blevet et mere multietnisk og multikulturelt samfund. Denne ændring fra en kulturel homogen befolkningsgruppe til en mere fragmenteret synes at være en smertefuld proces for mange. Ændringen i samfundet påvirker befolkningsgrupper i alle lag. På den politiske og akademiske scene præges diskussionen af, om det nationalstatslige ideal, hvor det danske folk i politisk forstand er identisk med det danske folk i kulturel forstand, stadig kan fastholdes... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om demokrati og fællesskaber

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.