Demokrati og undervisning | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Matematik 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 20
  • 6165
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2001
  • 03-10-2002

Undervisningsforløb: Demokrati og undervisning | Eksamensopgave

Eksamensopgave om demokrati og undervisning.

Kommer bl. a. ind på et undervisningsforløb i matematik i en 9. klasse om funktioner.

Indhold

Indledning side 3
Demokrati og undervisning side 3
Paradokset side 4
Matematikkens didaktik side 5
Vores undervisningsforløb side 6
Hvorfor funktioner side 7
Hvordan skal eleverne med side 7
Erfaringspædagogik side 8
Niels Reinsholm og tigerspringet side 10
Emneafgrænsning: et valg af det eksemplariske side 11
Samtalens mulighed side 13
Hiim & Hippe og den didaktiske relationsmodel side 14
Afrunding side 17
Litteraturliste side 19
Slutnoter side 20
Bilag 1 side 21

Uddrag

Indledning.
I denne indledning vil vi kort gennemgå progressionen i vores opgave ved hjælp af en lille
præsentation af opgavens forskellige afsnit. Først vil vi under afsnittet; ”demokrati og undervisning” belyse vores demokratiopfattelse og hvordan denne bør udleves i folkeskolen. Dernæst en præsentation af et paradoks vi finder centralt for undervisning i forhold til
formålsparagrafferne. Herefter har vi skrevet et afsnit om matematikkens didaktik fordi vi mener, den på nogle punkter er forskellig fra didaktikken i for eksempel de humanistiske fag..
Dette afsnit efterfølges af en beskrivelse af vores undervisningsforløb. Derefter en argumentation for valget af funktioner som fagligt indhold, samt en problematisering af forhold til valg af indhold. I afsnittet ”Erfaringspædagogik og deltagerstyret projektarbejde” og det efterfølgende ”Det didaktiske tigerspring” redegør vi for vores valg af undervisnings metode i forhold til kendte og etablerede metoder. Herefter inddrager vi Wolfgang Klafki's teori om kategorial dannelse i afsnittet; ”emneafgrænsning, et valg af det eksemplariske”. Til sidst belyser vi hele undervisningsforløbets planlægning udfra Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel.

Demokrati og undervisning.
I planlægningen af vores undervisningsforløb har vi været meget fokuseret på elevernes medindflydelse. Vi har stræbt efter at eleverne i videst muligt omfang blev medbestemmende i forhold omkring forløbet. Denne medindflydelse har vi fokuseret på af forskellige årsager. Dels fordi vi er forpligtet på det i henhold til Folkeskolens formål §1.stk. 3. ”Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre”. Dels fordi vi mener, at den vil øge elevernes medansvarlighed i forhold til tilegnelsen af det aktuelle ...

---

Vores undervisningsforløb.
Forløbet er i matematik i en 9. klasse. Klassen har 5 timer matematik om ugen og forløbet er sat til at tage 3 uger, altså 15 timer.
Vi vil starte med en repetition af tidligere gennemgået stof om funktioner. Helt konkret vil det sige en genopfriskning af ligningen for den rette linie, præcisering af variabler og konstanter i forhold til konkrete tilfælde. Herunder en præsentation på klassen af en metode til at finde hældnings-koefficienten udfra graf og ligning. Desuden vil vi gennem samtale på klassen tale om... Køb adgang for at læse mere

Demokrati og undervisning | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.