Demokrati og dannelse i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 7
  • 2180
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2008
  • 24-02-2009

Eksamensopgave: Demokrati og dannelse i samfundsfag

Om demokrati og dannelse i samfundsfag i 8. klasse.

Problemstilling
Hvilken rolle spiller demokrati i samfundsfagundervisningen og dannelsen i skolen?

Indhold

Indledning og problemstilling side 1
Læring og menneskesynet side 1
Demokrati side 2
Planlægningsfeltet Hiim og Hippes didaktiske model side 4
Læringsforudsætninger side 4
Mål side 4
Indhold side 5
Rammefaktor side 5
Lærerprocessen side 5
Evaluering side 6
Litteraturliste side 6

Uddrag

Indledning
Jeg vil i min opgave beskæftige mig med demokrati i undervisningen og demokrati som almendannelsesideal. Begrebet er et af de væsentlige punkter i folkeskolen.
Derfor vil mit fokus for denne opgave også være demokrati, demokratiske læreprocesser og deres rolle i dannelsesprocessen.

I min planlægningen af undervisningsforløbet i praktikken, har jeg været meget fokuseret på elevernes medindflydelse. Jeg har stræbt efter at eleverne i videst muligt omfang blev medbestemmende i forhold til omkring forløbet, målet og arbejdsmetode. Medindflydelse og medansvar kan begrundes i forskellige måder. Dels fordi jeg som kommende lærer forpligtet på, henhold til Folkeskolens formål § 1.stk. 3.. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.”.1 (vi må selvfølgelige ikke undervise formålsparagrafferne i skolen men for at opfylde skolens formål er vi nødt til at tømme fagets formål, trinmål og slutmål i trin for trin i undervisningen.) Og medbestemmelse vil styrke elevernes medansvarlighed i forhold til tilegnelsen af det aktuelle stof samtidig med, at den vil skabe et undervisningsmiljø der opdrager eleverne til demokrati, som beskrives i formålet med undervisningen i samfundsfag Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne på baggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skal udvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden om samfundet og dets historiske forudsætninger... Køb adgang for at læse mere

Demokrati og dannelse i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.