Demokrati i folkeskolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • 7
  • 1533
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2002
  • 15-12-2002

Eksamensopgave: Demokrati i folkeskolen

Demokratibegrebet i den danske folkeskole.

Indledning

Jeg har I denne opgave valgt at beskæftige mig med demokratibegrebets placering i forhold til den danske folkeskole.
I folkeskolelovens §1 stk. 3 står der ??Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati?1
Dette er yderligere beskrevet I samfundsfagets formålsparagraf, ? formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet I et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv meleven I et demokratisk samfund?

Men hvorfor er dette så vigtig I et land, hvor vi har en lang demokratisk tradition, og et relativt velfungerende demokratisk styre på alle niveauer?

Demokrati i folkeskolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.