Undervisningsforløb om demokrati i samfundsfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 13
  • 3321
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 26-01-2012

Undervisningsforløb om demokrati i samfundsfag

Opgave i samfundsfag om demokrati.

Herunder et undervisningsforløb med forslag til tur til Folketinget samt tværfaglighed med faget dansk.

Indhold

Indledning
Undervisningsforløb i Samfundsfag i 9. klasse i emnet: Demokrati.
Diskussions- og argumentationsøvelse i Samfundsfag:
Litteraturliste:

Uddrag

Demokrati er et centralt emne i Folkeskolen, og i høj grad i faget Samfundsfag, dels på grund af at det er folkeskolens opgave at uddanne demokratiske samfundsborgere. Men også fordi det er presserende vigtigt at kunne virke i en social interaktion og her er de demokratiske spilleregler et nyttigt instrument. Her kan nævnes det at lytte og ikke gennemtrumfe sine argumenter med magt, i tråd med dette er gensidig respekt et godt fundament.
Der er mange ting man kan tage fat på i et undervisningsforløb i demokrati, man kan tage en historisk gennemgang af hvordan demokratiet har udviklet sig, fra grækerne til det danske demokrati. Og der efter se på hvilke styreformer, der ellers findes. Det være sig andre demokratiformer men også diktatur og monarki.
Der er selvfølgelig også andre måder, man kan drage demokrati ind i undervisningen. Den metode vi har valgt er at tage udgangspunkt i den del af demokratiet der omhandler diskussion, med henblik på argumentationen.

---

Undervisningsforløb i Samfundsfag i 9. klasse i emnet: Demokrati.

Det følgende undervisningsforløb er en tænkt situation, idet ingen af opgavens to forfattere står og skal ud i en undervisningssituation i faget Samfundsfag i den forestående praktik.

Jvf. læseplanen for faget Samfundsfag er udgangspunktet for undervisningen et emne eller en problemstilling. Hvis udgangspunktet er et emne, opstiller lærer og elever relevante problemstillinger. Hvis udgangspunktet er problemstillinger, diskuteres i klassen hvilket emne, der kan dække disse ind.

Eleverne kender det problemorienterede arbejde fra bl.a. historiefaget, og læreren kan vælge at tilrettelægge undervisningen efter samme retningslinier:... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om demokrati i samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.