Studieprodukt om sorg, krise og omsorg

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 11
  • 2963
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2008
  • 25-05-2008

Studieprodukt om sorg, krise og omsorg

Studieprodukt i psykologi om sorg, krise og med en definition af omsorg og omsorgssvigt. Hvad skal man som lærer være opmærksom på for at se omsorgssvigt ved eleven.

Problemformulering
I vores opgave ønsker vi at se på de forskellige aspekter indenfor sorg, specifikt børns sorg. Hvad er sorg? Hvordan bearbejdes sorg og kriser? Samt hvordan psykologiske teorier giver os som kommende lærer en forståelse af børn i sorg?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Sorg 2
John Bowlby 5
Krise 6
Børn i sorg 9
Didaktiske overvejelser 10
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Alle oplever sorg mindst én gang i livet. Der er mange forskellige måder at sørge på. Der findes ingen måde, der er mere rigtig end andre. Vi er forskellige som mennesker, og det er vigtigt, at vi respekterer hinandens forskellige måder at udtrykke sig på. Nogle børn græder. Andre græder kun indvendigt. Sådan er det også med voksne.
Mange børn føler sig ensomme i deres sorg. De føler sig ensomme, idet omgivelserne møder dem med stilhed. Der er stor sandsynlighed for, at vi som kommende lærer, vil møde et barn i sorg, har vi valgt at beskæftige os med dette emne.
Ydermere har vi valgt at se på området krise, da sorg også spiller en faktor i det.

Sorg
Sorg kan være en langvarig proces. Det er ikke muligt at sætte tid på, hvor længe den varer. At komme gennem sorgen sker ikke som en jævn fremadskridende proces. Sorgens følelser er mangfoldige og kan ud over savnet både indeholde vrede, frustration og smerte, man kan synes er upassende og derfor er ekstra svære at dele med de nærmeste... Køb adgang for at læse mere

Studieprodukt om sorg, krise og omsorg

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.