De ti bud i det moderne samfund

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Synopsis: De ti bud i det moderne samfund

Problemformulering
Ifølge Bibelen er de ti bud Guds lov for, hvordan mennesket skal leve. Overtrædes loven har mennesket syndet og bliver straffet. Verden har
ændret sig meget siden jøderne blev bekendtgjort med disse bud. Med udgangspunkt i vores moderne samfund og i et historisk- og kultur-kritisk
perspektiv undersøges:

-Med udgangspunkt i Martin Luthers og Søren Kierkegaards betragtninger
(og holdninger) til de ti bud, vil vi diskutere hvilken rolle de ti bud
spiller i vores moderne samfund?
-Hvilket alternativt regelsæt kan stilles i stedet for de ti bud?

Indhold

Emne og emnebegrundelse 1
Problemformulering 1
Aperitif – opgavens opbygning 1
De ti bud 2
Historien om de ti bud 2
Bjergprædikenen 2
Historien om Bjergprædikenen 2
Motiv 2
Augustin 2
Martin Luther 3
Søren Kierkegaard 3
De ti bud (Gamle Testamente) 3
Fortolkning/Diskussion 4
Martin Luther 4
Søren Kierkegaard 4
Etik og Moral 5
Konsekvensetik 5
Pligtetik 5
Næstekærlighed 5
Jødedommen 5
Kristendommen 5
Martin Luther 5
Søren Kierkegaard 6
Betinget kærlighed 6
Uetinget kærlighed 6
Samfundsudviklingen 6
Manifestekultur 6
Kernekultur 6
Vores bud 6
Didaktisk overvejelser 7
Litteraturliste 7

Uddrag

Emne og emnebegrundelse
”Tro ikke jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket”.1 Vi vil i nærværende opgave beskæftige os med emnet ”De ti bud i det moderne samfund”.
Vi lever i dag i det 21 århundrede. I nutidens samfund har vi en anden livsførelse end datidens mennesker. Mennesket har i takt med samfundet ændret sig både på det materielle - men også på det religiøse plan.
De ti bud - som de er formuleret i det gamle testamente - er så præget af jødedommens tro og historie, at deres indhold kun ved en kraftig omfortolkning kan bringes i forhold til den tilværelse og kultur, hvor i det moderne menneske befinder sig. Det, som loven forlanger, går langt ud over, hvad der kan gennemtvinges ved en retskendelse, eller man kan anklages for. Vores moderne kultur kræver således en ny fortolkning og definition af, hvordan loven skal forstås. Vi vil i denne opgave nærme os denne problemstilling ved, at stille vores egen analyse af de ti bud op imod Martin Luther og Søren Kierkegaards fortolkning af budene.

Aperitif – opgavens opbygning
For at kunne diskutere hvilken rolle de ti bud spiller i vores moderne samfund, vil vi se på historien om de ti bud, og Jesu fortolkning af dem.
Bagefter beskriver vi Martin Luthers og Søren Kierkegaards forhold til kristendommen. Budene gennemgås et for et med en kort fortolkning med
hovedvægten på Luthers redegørelse. Vi kommer ind på Luthers og Kierkegaards fortolkning af budene. Dernæst har vi en diskussion om etik, moral og næstekærlighed. Senere kigger vi på samfundsudviklingen fra tidspunktet, hvor de ti bud blev overleveret til Moses, til nutiden med fokus på Danmark. Herefter diskuteres om de ti bud er holdbare i dagens Danmark. Og en overvejelse om hvad vi som kommende lærere kan bruge netop
disse oplysninger til... Køb adgang for at læse mere

De ti bud i det moderne samfund

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.