Synopsis om de danske jøders skæbne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Historie
 • Godkendt
 • 9
 • 3876
 • PDF
 • Læreruddannelsen Aarhus
 • 2007
 • 24-07-2007

Synopsis om de danske jøders skæbne

Synopsis i historie om de danske jøders skæbne under 2. verdenskrig.

Problemformulering
Med interesse for de danske jøders skæbne under 2. Verdenskrig vil vi undersøge hvad der førte til den tyske jødeaktion i Danmark og muliggjorde jødernes flugt til Sverige.
Ligeledes vil vi diskutere hvordan det er muligt at arbejde med Holocaust og de danske jøders skæbne i en skolesammenhæng.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 1
Forskning i Holocaust 1
Jødernes assimilation i Danmark 2
Frihedsbrevet 2
Antisemitismen i Danmark 2
Samarbejdspolitikken grundlægges 3
Bekymring hos den jødiske menighed 4
Werner Best 4
Jødeaktionen 5
Flugten over sundet 5
Perspektiveringer 5
Christian IV og de første jøder i Danmark 6
Menneskerettighederne 6
Kanslergadeforliget 6
Dansk humanitær tradition til diskussion 7
Didaktik – jøderne, holocaust og skolen 7
Fagets formål 7
Kanonpunkterne 8
Didaktiske overvejelser 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
Dette skriftlige oplæg omhandler de danske jøders skæbne op til og under 2. Verdenskrig. I vores søgen efter at forstå, hvad det var for nogle forbrydelser mange danske jøder undgik, er det nødvendigt med en beskrivelse og en diskussion af forklaringerne på den periode der endte med udryddelsen af en stor del af Europas jøder. Mellem 1941 og 1945 blev mindst 6 millioner jøder ofre for nazisternes racepolitik. Holocaust var et system til fordrivelse, undertrykkelse og udryddelse af jøderne. Dette indebar først særlove, der beskar visse folkegruppers borgerrettigheder, senere internering og tvangsarbejde i kz-lejre og i deciderede udryddelseslejre.
66 % af Europas jøder blev udryddet, til sammenligning var det kun 1 % af de danske jøder der mistede livet. Vi vil i denne opgave søge forklaringer og faktorer, der har udløst denne udvikling.

---

Jødernes assimilation i Danmark
En af forklaringerne på, hvorfor danskerne reagerede, som de gjorde på tyskernes antisemitisme og på danskernes hjælpevillighed under flugten i oktober 1943, kan muligvis findes i de danske jøders assimilation.
Jøderne har aldrig udgjort en stor del af den danske befolkning, og man skal helt op til 1600-tallet, før de første jøder får ophold i Danmark. Da jøderne slog sig ned i Danmark, primært i København, levede de i høj grad adskilt fra resten af den danske befolkning.
Den danske stat søgte at opretholde adskillelsen, eksempelvis kom der i 1725, forbud mod, at jøder fæstede kristne tjenestefolk. Denne forskelsbehandling af jøder fortsatte frem til udstedelsen af det kongelige jødiske frihedsbrev 29. marts 1814, som blev startskuddet til en assimilering af de danske jøder.

Frihedsbrevet
Med udstedelsen af frihedsbrevet var tanken, at jøder skulle have de samme rettigheder som andre borgere. Til gengæld skulle alle skrifter i det mosaiske trossamfund, såsom ægtepagter, gældsbreve mv. være på dansk eller tysk, og alle unge jøder skulle underkaste sig og eksamineres ud fra den af kongen udfærdigede lærebog i den mosaiske trosbekendelse... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om de danske jøders skæbne

[1]
Bedømmelser
 • 20-08-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Godt beskrevet af jøders forhold i Danmark uden at blive for langtrukken.