Eksamensopgave om danskere i tysk krigstjeneste

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 17
  • 7134
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2006
  • 12-03-2008

Eksamensopgave om danskere i tysk krigstjeneste

Eksamensopgave i historie om de danske frivillige i tysk krigstjeneste.

Min problemformulering lyder som følgende:
Hvem var de frivillige, som meldte sig til tysk krigstjeneste? Hvad var deres bevæggrunde og hvilken betydning fik deres indsats?

Indhold

Indledning Side 2
Problemformulering Side 2
Tysklands angreb på Sovjet Side 2
Hvem var de frivillige? Side 3
Skolingen i Bad Tølz Side 4
De Frivillige i Kamp Side 5
Hvor mange danskere tjente i Waffen SS, søgte om optagelse,
Og hvor mange faldt? Side 6
Hvad skete der med de danskere der havde været i tyske tjeneste,
Da krigen ophørte? Side 6
Tilbage til samfundet Side 7
Historiebevisthed Side 7
Kronologi Side 10
Læringssyn Side 10
Hvorfor arbejde med de frivilliges indsats? Side 11
Didaktiske overvejelser Side 12
Konklusion Side 13
Årsplan Side 14
Noter Side 17
Litteraturliste Side 17

Uddrag

Begrundelse for emnevalg.
Min emnebegrundelse ligger primært i vores min interesse, dvs. fascinationerne af de politiske, militære og humanitære aspekter vedrørende De frivilliges indsats på østfronten. Endvidere føler jeg, at der er mange tilgange til netop dette emne, og at det er vigtig at formidle de begivenheder der skete under 2. Verdenskrig. Historien er vedkommende og vi er som mennesker med til at skabe historien og derved være aktive medlemmer af samfundet. Endvidere står der I faghæftet for historie i formålet:
”Formålet med undervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisk samfund”. Det sker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvel som historieskabende”(1)... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om danskere i tysk krigstjeneste

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.