Undervisningsforløb om danskhed til 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 4316
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 12-03-2005

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om danskhed til 6. klasse

Et undervisningsforløb beregnet til 6. klasse i et multikulturelt område om danskhed.

Formålet med forløbet er at eleverne lærer at acceptere hinanden og at de lærer at have kendskab/indsigt i dansk kultur.

Eleverne skal arbejde med emnet på mange måder. De skal bl.a. læse, lave plancher og høre dansk musik.

Indhold

Indledning 2
Samfundet 2
Dannelsessyn 2
I forhold til folkeskoleloven 2
Elevernes dannelse i folkeskolen 3
Mit dannelsessyn 4
Rammer for forløbet 5
Danskhed 6
Målet med undervisningen 6
Tværfaglighed 6
Undervisningens indhold 11
Begrundelse for indhold 11
Medbestemmelse 11
Introduktion 11
Gruppearbejde 12
Logbog 12
Musisk indslag 12
Plancher 13
Tekstlæsning 13
Lektier 13
Evaluering. 13
Undervisningsforløbet 14
Sammenfatning 15
Litteraturliste 17
Bilag 1. Folkeskolens formålsparagraf 18
Bilag 2. Folkeskolens § 5. stk. 1 19

Uddrag

Indledning.
I denne rapport vil jeg lave et tværfagligt undervisningsforløb til 6. klasse. Undervisningsforløbet er delvist konstrueret og delvist udført i min 4. års praktik på X skolen i X by.

Jeg tror at fordelen ved at lave et eksamensrelateret undervisningsforløb på denne måde er, at jeg har anvendt forløbet for rigtige elever samt at jeg har modtaget deres respons på undervisningen. Ligeledes har jeg har haft en mulighed for at ændre på forløbet så der sker en mere synlig progression i undervisningen.

Den kontekst undervisningsforløbet i min praktik opstod i, var at TV 2 kort tid inden havde bragt et indslag i programmet ”Station 2” om den utryghed bander af 2. generationsindvandrene skaber i Kokkedal.

Denne udsendelse inspirerende til at jeg valgte at undervise i emnet ”Danskhed.” Emnets bredde og dybde og mine linjefag medførte at jeg ville lave et tværfagligt forløb med eleverne i fagene dansk og kristendomskundskab.

---

Rammer for forløbet.

Skolen har fleksibelt skema med selvstyrende lærerteams, det medfører at antallet af undervisningstimer og lærernes katetertimer opgøres i årsnormer. Dette medfører at undervisningen kan tilrettelægges med henblik på temaet og undervisningsformen - modsat skoler der kører med fast ugeskema og faste undervisningstimer.
Klassetrinet var 6. klasse og klassesammensætningen består af 19 elever, hvoraf de 7 af dem har anden etnisk baggrund. Desværre er der en tendens i klassen til at nogle af drengene med anden etnisk baggrund rottede sig sammen og udelukkede sig fra klassens fællesskab.
Tidsrammen for forløbet er 3 uger a 4 timer dagligt. Grunden til at hele dagen ikke inddrages er at jeg er bange for at eleverne vil køre trætte i forløbet inden emnet er færdigt. En undtagelse er dog ekskursionen til Nationalmuseet, hvor der er afsat en hel undervisningsdag. En fordel ved at samle undervisningen i en blok er, at det giver eleverne fornemmelsen for større sammenhæng i forløbet.

Danskhed

Målet med undervisningen.
Mit mål med undervisningen er at eleverne skal få en forståelse for at man kan være dansk på mange måder, arbejde med sin egen identitet, fællesskabsfølelse og sammenhold på tværs af kulturel opdragelse, opdage at de har noget at være fælles om trods forskellighederne i klassen og få kendskab til dansk kultur, som den er i dag – altså den virkelighed de alle er en del af... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om danskhed til 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.