Semesteropgave om danske istidslandskaber

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 13
  • 3509
  • PDF
  • Ribe Statsseminarium
  • 2006
  • 14-03-2006

Semesteropgave om danske istidslandskaber

Semesteropgave i geografi om danske istidslandskaber.

Beskrivelse af danske istidslandskaber og didaktisk begrundelse for emnets relevans i folkeskolen.

Indhold

1 Indledning 3
2 Istid 4
2.1 Hvordan er en gletscher dannet 4
2.2 Hvor blev isen dannet 4
2.3 Hvordan bevægede isen sig 4
2.4 Hvordan kan vi se hvorfra isen kom 4
3 Landskabsformer 6
3.1 Smeltevandssletter/hedesletter 6
3.2 Bakkeøer 7
3.3 Morænelandskabet 7
3.4 Randmorænelandskabet 7
3.5 Oppresningsbakker 8
3.6 Dødislandskaber 8
3.7 Tunneldale 8
3.8 Uægte tunneldale 8
3.9 Åse 9
4 Didaktisk vurdering af istiden som emne i folkeskolen 10
4.1 Hvorfor skal de lære om istiden 10
4.2 Hvorfor er det svært at forstå? 10
4.3 Skitse til et undervisningsforløb 11
4.4 hvor meget og hvad skal eleverne lære 12
5 Litteraturliste 13

Uddrag

Jeg vil i det følgende udelukkende beskæftige mig med erosion, transport og aflejring
forårsaget af is og smeltevand fra isen, primært fra den sidste istid.

Indledning
Dannelse af landskaber kan inddeles i 2 hovedområder, primær landskabsdannelse og
sekundær landskabsdannelse. Indre og ydre geologiske processer.
Ved primær landskabsdannelse forstås at landskabet er skabt af aktiviteter under
jordoverfladen, f.eks. bjergkædefoldning eller vulkansk aktivitet, og at landskabet ligger
hvor det er skabt.
Den sekundære landskabsdannelse sker ved at materialerne i de primære landskaber
udsættes for erosion og de eroderede sedimenter transporteres af vind, vand og is til
nye områder hvor de aflejres... Køb adgang for at læse mere

Semesteropgave om danske istidslandskaber

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.