Danske istidslandskaber | Undervisning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 13
  • 3509
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2006
  • 14-03-2006

Danske istidslandskaber | Undervisning

Opgave i geografi om danske istidslandskaber.

Beskrivelse af danske istidslandskaber og didaktisk begrundelse for emnets relevans i folkeskolen.

Indhold

1 Indledning 3
2 Istid 4
2.1 Hvordan er en gletscher dannet 4
2.2 Hvor blev isen dannet 4
2.3 Hvordan bevægede isen sig 4
2.4 Hvordan kan vi se hvorfra isen kom 4
3 Landskabsformer 6
3.1 Smeltevandssletter/hedesletter 6
3.2 Bakkeøer 7
3.3 Morænelandskabet 7
3.4 Randmorænelandskabet 7
3.5 Oppresningsbakker 8
3.6 Dødislandskaber 8
3.7 Tunneldale 8
3.8 Uægte tunneldale 8
3.9 Åse 9
4 Didaktisk vurdering af istiden som emne i folkeskolen 10
4.1 Hvorfor skal de lære om istiden 10
4.2 Hvorfor er det svært at forstå? 10
4.3 Skitse til et undervisningsforløb 11
4.4 hvor meget og hvad skal eleverne lære 12
5 Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
Dannelse af landskaber kan inddeles i 2 hovedområder, primær landskabsdannelse og sekundær landskabsdannelse. Indre og ydre geologiske processer.

Ved primær landskabsdannelse forstås at landskabet er skabt af aktiviteter under jordoverfladen, f.eks. bjergkædefoldning eller vulkansk aktivitet, og at landskabet ligger hvor det er skabt.

Den sekundære landskabsdannelse sker ved at materialerne i de primære landskaber udsættes for erosion og de eroderede sedimenter transporteres af vind, vand og is til nye områder hvor de aflejres.

Bortset fra Bornholm er Danmark skabt som følge af sekundær landskabsdannelse. Størst indflydelse på udformningen af det nuværende danske landskab havde den seneste istid, Weichsel istiden. Men landskabsdannelse evig proces, og Danmark påvirkes fortsat af sekundære landskabsdannelsesprocesser. Havet, vejr og vind eroderer, transporter og aflejrer til stadighed i landskabet. Nyt land dannes, gammelt forandres eller nedbrydes.

Jeg vil i det følgende udelukkende beskæftige mig med erosion, transport og aflejring forårsaget af is og smeltevand fra isen, primært fra den sidste istid.

---

4.3 Skitse til et undervisningsforløb
Landskabsdannelse er et både omfattende og vanskeligt tilgængeligt emne, som for at opnå forståelse kræver at der arbejdes grundig med emnet.

Hvis eleverne ikke finder emnet fagligt interessant og betydende i forhold til deres egen tilværelse, må læreren prøve at finde en anden måde at vække elevernes interesse på. Man kunne måske angribe emnet på den måde at man laver et projekt med det mål at præsentere forældrene for et foredrag med tilhørende PowerPoint præsentation. På den måde kunne man give eleverne en form for ”ejerskab” til projektet som så ville virke motiverende... Køb adgang for at læse mere

Danske istidslandskaber | Undervisning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.