Engelsk for tosprogede elever

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 7
  • 1814
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2004
  • 26-02-2009

Engelsk for tosprogede elever

Om engelsk i dansk som andetsprog.

Jeg og min gruppe har i vores lille gruppe valgt, at beskæftige os med faget engelsk for tosprogede elever med dansk som andetsprog. I fremmedsprogsundervisningen er sproget i modsætning til naturfag og matematikundervisningen såvel medium som genstand for undervisningen. Der sættes ofte spørgsmål ved de tosprogede elevers ret til at have et modersmål og videreudvikle det. Ligeledes sættes der spørgsmål ved, om deres modersmål kan være et godt redskab for indlæring af sprog og tilegnelse af ny viden.

Indhold

Indledning:
Tekst Analyse
Vores udvalgte tekst:
2 Hello Britain!
Didaktiske overvejelser.
Konklusion:

Uddrag

Tekst Analyse
Vi har valgt at kigge på – Act Respond 3 Now Your Talking. Student's Book. Unit 1. Section 2 Hello Britain.
Act and Respond er et dansk produceret undervisningsmateriale. Materialet tager udgangspunkt i kulturmødet - mødet med børn, unge og voksne fra forskellige dele af den engelsktalende verden,. Bogen Act Respond 3 er tilegnet til 6 klasse det vil sige tredje års engelskundervisning, Vi har beskæftiget os med Unit 1 Hello Britain. På begge sider er der både tekst og grafik. Grafikken består af de forskellige engelske flag og nogen landkortene af Great Britain hvor de forskellige landdele (Scotland, Wales, England, Northern Ireland) er farvet grønne, og et postkort med scener fra det engelske landskab på... Køb adgang for at læse mere

Engelsk for tosprogede elever

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.