Tosprogede elever i naturfag | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 10
  • 2427
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 17-09-2007

Tosprogede elever i naturfag | Synopsis

Synopsis i dansk som andetsprog om dansk som andetsprog i de naturvidenskabelige fag - om hvordan tosprogede elever udvikler et kundskabsrelateret skolesprog.

Indhold

Afsnit 1.1.: Problemformulering og metode
Afsnit 2.1.: Dansk som andetsprog i fagene
Afsnit 2.2.: Dansk som andetsprog i naturfag
Afsnit 2.3.: Fra tale til skrift
Afsnit 3: Konklusion
Bibliografi

Uddrag

Afsnit 1: Problemformulering og metode
I flersprogede klasser må lærere erfare, at der er ”[…] noget særligt på spil i fagenes sproglighed” (Lund, p.8). Det skyldes, at sproglige mindretalsbørn, der hidtil har klaret sig hæderligt på dansk, ofte får vanskeligheder på mellemtrinnet og i det videre forløb. Komparativ forskning bekræfter da også, at den faglige kløft mellem disse elever og elever med dansk som modersmål øges i takt med, at abstraktionsniveauet i det kundskabsrelaterede skolesprog stiger.1
I denne synops diskuterer jeg problemkomplekset i forhold til naturfag ved at stille flg. problemformulering: Hvordan organiseres integrationen af andetsprogsdimensionen i de natur-videnskabelige fag således, at udviklingen af dansk som skolesprog tilgodeses? Jeg indkredser spørgsmålet ved at skitsere aspekter ved dansk som andetsprog i fagene, sprogets status i
fysik/kemi, biologi og natur/teknik samt træk ved skriftlig formidling af naturfag. Endelig vurderer jeg Pauline Gibbons´ forslag til, hvordan andetsprog og fagkundskaber opbygges parallelt.

Afsnit 2.1.:Dansk som andetsprog i fagene
Børn med sproglig basis på modersmålet, men ingen eller få færdigheder på dansk får særligt tilrettelagte timer i dansk som andetsprog. Når de har lært ”nok”, forventes de at deltage i den almindelige undervisning, hvorved sprogtilegnelsen baseres på en lineær tilgang, ”Først sprog, så fag” (Wallengren, p.5). Imidlertid bliver det faglige input større fra 4.-5.klasse. Fagspecifik... Køb adgang for at læse mere

Tosprogede elever i naturfag | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.