Synopsis om tosprogede elever i naturfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 10
  • 2427
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2007
  • 17-09-2007

Synopsis om tosprogede elever i naturfag

Synopsis i dansk som andetsprog om dansk som andetsprog i de naturvidenskabelige fag - om hvordan tosprogede elever udvikler et kundskabsrelateret skolesprog.

Indhold

Afsnit 1.1.: Problemformulering og metode
Afsnit 2.1.: Dansk som andetsprog i fagene
Afsnit 2.2.: Dansk som andetsprog i naturfag
Afsnit 2.3.: Fra tale til skrift
Afsnit 3: Konklusion
Bibliografi

Uddrag

I denne synops diskuterer jeg problemkomplekset i forhold til naturfag ved at stille flg. problemformulering: Hvordan organiseres integrationen af andetsprogsdimensionen i de naturvidenskabelige
fag således, at udviklingen af dansk som skolesprog tilgodeses? Jeg indkredser spørgsmålet ved at skitsere aspekter ved dansk som andetsprog i fagene, sprogets status i fysik/kemi, biologi og natur/teknik samt træk ved skriftlig formidling af naturfag. Endelig vurderer jeg Pauline Gibbons´ forslag til, hvordan andetsprog og fagkundskaber opbygges parallelt... Køb adgang for at læse mere

Synopsis om tosprogede elever i naturfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.