Eksamensopgave om tosprogede elever i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 1998-loven
  • Godkendt
  • 16
  • 4813
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2005
  • 09-04-2006

Læremiddelanalyse: Eksamensopgave om tosprogede elever i skolen

Eksamensopgave i dansk om tosprogede elever i skolen og analyse af Tid til dansk 5. klasse.

Problemformulering
Med udgangspunkt i forskellige sproglige og kulturelle teorier vil jeg gøre rede for, hvorfor så mange elever kommer bagud i skolen netop på mellemtrinnet?
Dernæst vil jeg arbejde med et konkret undervisningsmateriale til danske elever. Jeg vil analysere materialet ud fra forskellige teoretiske fokuspunkter og fagdidaktiske overvejelser, for at finde ud af, hvordan jeg som dansklærer bedst tilgodeser de tosprogede elever på mellemtrinnet?

Indhold

Emnebegrundelse side 2
Problemformulering side 2
Emneafgrænsning side 2
Indledning side 2 - 3
Definition af betegnelsen dansk som andetsprog side 3
Formålene for faget dansk og dansk som andetsprog side 3 - 4
Kommunikativ kompetence side 4 - 5
Andetsprogstilegnelse side 5 - 6
Jørgen Gimbel side 6
Birgit Henriksen side 6 - 7
Kultur side 7 - 8
Delkonklusion side 8 - 9
Undervisningsmaterialet Tid til Dansk side 9
Beskrivelse af materialet side 9
Forforståelse side 9
Tekstvalg side 9 – 10
Kommunikativ kompetence side 10 – 11
Læsning og læseundervisning side 11 – 12
Ord side 12
Kulturforståelse side 12 – 13
Samlet vurdering side 13 – 14
Konklusion side 14
Litteraturliste side 15

Uddrag

Emnebegrundelse
Jeg har valgt emnet dansk på mellemtrinnet med fokus på de tosprogede elever, da jeg mener, det er vigtigt som dansklærer at have kendskab til, hvordan man bedst muligt tilgodeser disse elever. Vi lever i et samfund med mange forskellige fremmede kulturer, som vi bliver nødt til at forholde os til – også i en undervisningssammenhæng. Flere lærere kan fortælle, at der opstår problemer med de tosprogede elever, når de begynder på mellemtrinnet i folkeskolen. Disse elever har klaret sig godt de første skoleår, men får ofte faglige problemer, når de kommer i 5.-6. klasse. Konsekvenserne er tosprogede elever, der kommer bagud i skolen, og hvor flere ikke tager folkeskolens afgangsprøve.
Jeg synes, det er interessant at se på, hvad man som dansklærer kan gøre for at bryde dette mønster og give de tosprogede elever de midler, der skal til for, at de kan holde niveauet i folkeskolen og komme videre i uddannelsessystemet.

---

Undervisningsmaterialet Tid til Dansk
I det følgende vil jeg koncentrere mig om undervisningsmaterialet Tid til Dansk. Jeg vil pege på forskellige aspekter for at vurdere materialets egnethed til tosprogede elever. Jeg vil tage udgangspunkt i læsebogen og den tilhørende lærervejledning.

Beskrivelse af materialet
Materialet Tid til Dansk består på femte klassetrin af en læsebog, en sprogbog, stavemateriale samt en lærervejledning til bøgerne. Lærervejledningen til læsebogen indeholder en teoretisk del, hvor forfatterne redegør for deres syn på indlæring og en side-for-side vejledning til de enkelte tekster. Forfatterne bag materialet er Lena Bülow-Olsen, Susanne Kjær Harms og Vibeke Skaarup. Materialet er fra 1995 og er siden udgivet i flere oplag af forlaget Alinea.

Forforståelse
Læsebogen indledes med et tema om kunsteventyr. Et farverigt billede af Anne Cecilie Røgeberg... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om tosprogede elever i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.