Historiebevidsthed ud fra fodnotepolitikken

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 19
  • 5519
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2008
  • 20-02-2009

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Historiebevidsthed ud fra fodnotepolitikken

Eksamensopgave i historie om dansk fodnotepolitik 1982-1988 under den kolde krig og derudfra danne elevers historiebevidsthed.

Jeg har valgt at skrive min opgave ud fra Danmarks synspunkt da jeg mener, at det vil skabe en nærhed og en identitetsforståelse for eleverne. Derudover vil det udvikle elevernes forståelse for deres egen kultur og være med til at danne demokratiske holdninger.

Problemformulering

- En historiefaglig undersøgelse (analyse og vurdering) af Danmark under den kolde krig, med særligt henblik på fodnotepolitikken i perioden 1982-1988 med udblik.

- Fagdidaktiske og formidlingsmæssige overvejelser i forhold til emnet.

Eksamensopgave indeholder også et undervisningsforløb med Danmark under den kolde krig hvor projektopgaven inddrages til en 8. klasse.

Indhold

Indledning 3
Historiebevidsthed som historiesyn 4
Den kolde krig 1945- 1989/91 5
Den første kolde krig 1945- 1962/63 5
Afspændingsperioden 1962/63-1979 5
Den nye kolde krig 1979-1991 6
Fodnotepolitikken 7
Den udenrigspolitiske situation 8
Fodnotepolitikkens indhold 8
Konsekvenser af fodnotepolitikken 8
Generelt om dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig 9
Faglig problematisering og diskussion 10
Pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser 11
Hvad er projektarbejde? 15
Hvorledes egner emnet Danmark under den kolde krig sig til fagets målsætninger? 16
Et historieforløb med Danmark under den kolde krig hvor projektopgaven inddrages 17
Sammenfatning og perspektivering 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Historiebevidsthed som historiesyn:

Inden jeg går i gang med at præsentere emnet Danmark under den kolde krig, mener jeg, at det er vigtigt, at få præsenteret mit historiesyn.

Der eksisterer to overordnede historiesyn:
Det materialistiske historiesyn:

vil altid starte med at afdække menneskenes materielle og økonomiske forhold samt livsbetingelser. Herudfra vil man forklare sammenhængen mellem de
materielle livsbetingelser og menneskenes sociale og kulturelle liv.

Det idealistiske historiesyn:

forsøger primært at forklare historiens udvikling ud fra historiske personligheder, åndelige strømninger, store opdagelser og opfindelser. Derudfra forsøger den at
forklare den økonomiske og politiske udvikling i samtidens samfund.

Til denne opgave vil jeg benytte mig af begge historiesyn, da jeg mener, at de vil bidrage med særlige fokuspunkter, som vil belyse min problemformulering bedst. Det materialistiske historiesyn vil redegøre for det samfund, som menneskene agerer i og hvilke grunde, der ligger til baggrund.
Det idealistiske historiesyn gør det muligt at komme tæt ind på hovedaktørerne i den kolde krig og særligt i fodnoteperioden.

Den kolde krig 1945- 1989/91:

Årtierne efter 2. verdenskrig kaldes for den kolde krig, og det skyldes, at der var en storpolitisk konflikt mellem de kapitalistiske og de kommunistiske lande. Anførerne for hver sin ideologi var USA og Sovjetunionen, som delte verden i to, og bragte den på randen af atomkrig.
Den kolde krig kan opdeles i tre perioder:... Køb adgang for at læse mere

Historiebevidsthed ud fra fodnotepolitikken

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.