Dansk som andetsprog | Skriftlig eksamensopgave i maj 2008

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 4. år
 • Dansk som andetsprog
 • Godkendt
 • 11
 • 3988
 • PDF
 • Blaagaard Statsseminarium
 • 2008
 • 09-06-2009

Dansk som andetsprog | Skriftlig eksamensopgave i maj 2008

Besvarelse af eksamensopgaven fra Dansk Som Andetsprog Skriftlig eksamensopgaven i maj 2008.

Jeg har valgt at ændre rækkefølgen på spørgsmålene, da jeg mener det vil være passende at starte med en redegørelse for hvad intersprog er.

Indhold

Indledning:

En redegørelse for hvad intersprog er, herunder for mulige forklaringer på målsprogsafvigelser
Systematisk
Foranderligt
Variabelt
Sprogtilegnelsesfaser
1- Den første fase kaldes ordindsamlingsfasen
2- Den anden fase kaldes udfyldningsfasen
3- Den tredje fase kaldes sofistikeringsfasen

En intersprogsanalyse af Uhyret i det gamle hus, herunder overvejelser over mulige transfer-betingede afvigelser
Intersprogsanalyse
Genrekendskab
Syntaks
Ortografi
Morfologi
Ordforråd og semantik
Tekstens sammenhæng
Til dette har jeg gjort brug af tekst 2 og 3 fra forberedelsesmaterialet.
Konklusion af intersprog - og kontrastivs analyse

En redegørelse for hvilke sprogdidaktiske overvejelser jeg vil gøre mig i forbindelse med anvendelse af sprogsammenligning i andetsprogsundervisningen

Litteraturliste

Uddrag

En redegørelse for hvad intersprog er, herunder for mulige forklaringer på målsprogsafvigelser:

Det sprog, som ligger i mellem den tosprogedes modersmål og målsproget, kaldes for intersproget eller mellemsproget. Intersproget har sine egne regler og løbende under forandring.

Intersproget er et resultat af, at tosprogede forholder sig kreativt og imiterende til deres sproglige udvikling, ligesom de opsætter en række regler og hypoteser gennem deres tilegnelse af sproget. Derfor er det vigtigt, at man som lærer har for øje at de tosprogede elever besidder et intersprog, og ikke ser det
som en afvigelse, men snarere en udviklingsproces de går igennem.

At man i sin analyse af elevtekster tager udgangspunkt i, og forholder sig til elevens intersprog og dennes intersprogsudvikling, er et udtryk for en indefra-synsvinkel. I modsætning til denne synsvinkel står det, at man betragter sproget i lyset af givne normer og forventninger, hvor der vil være fokus på fejlene og afvigelserne fra normerne... Køb adgang for at læse mere

Dansk som andetsprog | Skriftlig eksamensopgave i maj 2008

[2]
Bedømmelser
 • 11-11-2015
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Rigtig god opgave, dog kunne kilder være bedre..
 • 22-10-2012
  Skrevet af Lærerstuderende på 3. år
  God opgave, når man selv mangler lidt "skub" :0)