Dans i undervisningen | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 29
  • 9336
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2011
  • 07-05-2012

Dans i undervisningen | Bacheloropgave

Bacheloropgave om muligheder og perspektiver ved brug af dans i undervisningen.

Problemformulering
"Hvordan kan jeg som musiklærer udnytte potentialet i bevægelse og dans med henblik på at styrke elevens almene dannelse og udvikling?"

Underviserens kommentar

Højt niveau, god argumentation for praksis ud fra filosofisk, psykoligisk og pædagogisk perspektiv

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 3
Metode s. 4
Min Identitet som musiklærer s. 4
Erkendelse s. 6
Sartre og Følelsernes Fænomenologi s. 6
Maurice Merleau-Ponty og Kroppens Fænomenologi s. 7
Menneskets behov s. 8
Maslovs behovskategorier og pyramide. s. 8
Daniel Goleman om emotionernes betydning. s. 9
Almen dannelse. s. 12
Den æstetiske funktion s. 13
Den empiriske læringsmåde s. 16
Den æstetiske læringsmåde s. 16
Den diskursive læringsmåde s. 17
Delkonklusion. s. 18
Musikfaget i folkeskolen, institutionelle rammer s. 19
Musikfagets formål s. 19
Slutmålene og læseplanen s. 20
Hvordan dans i folkeskolen? s. 22
Lærerens evner og opfattelse af dans s. 24
Konklusion s. 26

Uddrag

Indledning.
Det er til enhver tid menneskets ønske at leve det gode liv. Med oplevelser af glæde, fri for smerte, og med meningsfyldt indhold. Dette er hvad vi tilstræber som individer, og også som samfund.
Verden vi lever i, planeten vi bor på, og alt hvad vi ellers kender som det der omgiver os, er præmisser for vores eksistens. Det er en sandkasse vi kan bygge og bo i.
Eksistensen er os givet, og hvad vi gør med den for at udfylde livet. Vores handlinger, er vores egen skabelse.

Herfra oplever jeg verden, menneskene, samfundet og de handlinger der finder sted.
Så hvilke handlinger finder sted?
Omfanget af menneskets virksomhed er uoverskueligt, men antagelsen om menneskets stræben efter det gode liv sidder som en fast optik på min nethinde, når jeg forholder mig reflekterende til vores handlinger - som individer og som samfund.

Vores samfund er organiseret i forskellige institutioner, og blandt disse har uddannelsesvæsenet fået en særlig rolle for at realisere det gode liv - ved at give deltagerne viden om verden, samfundet og sig selv, og færdigheder, således at det gode liv kan realiseres. Vi ser vigtigheden af opgaven i den opmærksomhed der fra samfundets side er omkring skolen, og hvad indholdet skal være. Alle er enige om at indholdet skal være nøje udvalgt efter vigtighed - men forskellige meninger om hvad der er vigtigt giver diskussioner, og ind imellem konflikter om indholdet. Disse forskelle afspejler forskellige livssyn, og gennem tiden har vi set hvordan både skolens indhold og form har ændret sig efter hvilke paradigmer ...

---

Metode.
Jeg vil præsentere min baggrund for at interessere mig for dans, og for at vælge min problemformulering.
Jeg vil med udgangspunkt i min problemformulering undersøge og diskutere filosofiske, psykologiske og didaktiske teorier om erkendelse, følelsesmæssig intelligens og almen dannelse, og diskutere sammenhængen mellem disse elementer, for at se om der i teorierne er belæg for at arbejde med disse elementer i folkeskolen. Herefter vil jeg undersøge og diskutere hvordan teori om æstetiske læring kan være grundlag for didaktiske overvejelser om undervisning og arbejde med erkendelse, følelsesmæssig intelligens og almen dannelse.
Jeg vil herefter undersøge og diskutere hvilket grundlag der musikfagets Fælles mål findes for at arbejde med dans i musikundervisningen.
Jeg vil undersøge den empiri der foreligger fra projektet Dans i Skolen omkring dansens æstetisk-demokratiske dannelsespotentiale, og diskutere dette i forhold til arbejdet med følelsesmæssig intelligens og almen dannelse.
Endelig vil jeg diskutere hvordan musiklæreruddannede i folkeskolen kan undervise i dans... Køb adgang for at læse mere

Dans i undervisningen | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.