Natur/teknologi om dannelse og uddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 17
  • 5337
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2009
  • 18-04-2011

Studieprodukt, Undervisningsplan: Natur/teknologi om dannelse og uddannelse

Opgave i Natur/teknologi om dannelse/uddannelse i 4. klasse.

Problemformulering
Hvordan kan man sørge for at eleverne får både de dannelsesmæssige og uddannelsesmæssige mål opfyldt i en undervisning med fokus på høj elevaktivitet?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Planlægningsovervejelser
Beskrivelse
Analyse
Vurdering, refleksion og opsamling
Perspektivering og afslutning
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Hvorvidt skolen skal danne eller uddanne, er et spørgsmål, der vendes igen og igen i debatten om den danske folkeskole. Hvis man ser på folkeskolens formål, vil jeg mene, at det primære fokus er på den dannende del.
I takt med det voksende fokus på diverse tests såsom PISA, er det som lærer meget nærliggende og relevant at gøre sig overvejelser omkring, hvordan man sikrer sig at alle elever får et optimalt, fagligt udbytte ud af undervisningen i alle fag. Derfor skal man formå at skabe en undervisning, som både indeholder et dannelses- og et uddannelsesperspektiv, der hænger sammen med de forskellige fastlagte mål for undervisningen, som de fælles mål, folkeskolens formål mm. I min praktik hed mit undervisningsforløb "miljø og affald". Dette emne har mange aspekter af både dannelse og uddannelse. Derfor vil jeg her kigge nærmere på, hvorvidt min undervisning var planlagt og blev udført på en sådan måde, at det var muligt at få begge dele med ind i N/T.

---

Uge 1:
Indhold: Præsentation og velkomst af mig og eleverne. Derefter fælles snak om affald og miljø (Evt. brainstorm), introduktion af forskellige faglige begreber.
Mål: At introducere dem for den naturvidenskabelige del af affald og miljø. At få eleverne til at sætte deres egne ord og tanker på affald, skrot og miljø, samt skabe en kobling til deres hverdagsliv.

Uge 2:
Indhold: Ekskursion til en lokal genbrugsplads.
Mål: Eleverne får et billede af, hvorfor og hvordan man sorterer affaldet, og hvad der sker hvis man ikke gør det. Her skabes en kobling fra undervisningslokalet til virkeligheden, så eleverne "udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget (...) samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling."4... Køb adgang for at læse mere

Natur/teknologi om dannelse og uddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.