Dannelse og uddannelse synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Skolen i samfundet
  • Godkendt
  • 5
  • 1958
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 14-03-2007

Dannelse og uddannelse synopsis

Synopsis i skolen i samfundet om dannelse og uddannelse.

Problemformulering:
Vi mener, at der i dag i folkeskolen i højere grad bliver fokuseret på kompetenceudvikling. Derfor lyder vores problemformulering: Skal folkeskolen stadig være dannende og uddannende, eller skal de afløses af begrebet kompetenceudvikling? De krav der stilles fra forskellige aktører i samfundet tyder, efter vores mening på, at dette ikke længere er tilfældet. Vi vil forsøge at beskrive konflikten mellem begreberne dannelse og kompetence, i det samfund vi befinder os i.

Indhold

Forord. 1
Problemformulering. 1
Metodevalg. 2
Aktørernes karv til folkeskolen. 2
Definition af dannelse og uddannelse / kompetence. 2
De pædagogiske tænkere, eksperterne på uddannelsesområdet. 3
Konflikten mellem dannelse og kompetence i folkeskolen. 4
Litteraturliste. 5

Uddrag

Metodevalg:
Opgaven bygger på en opfattelse af, at der er en konflikt mellem kraven til folkeskolen i forbindelse med dannelse og kompetence. Konflikten bliver synlig i de ensrettede krav, der stilles folkeskolen fra hovedaktørerne i samfundet og det syn der ligger bag. Aktørerne vi har valgt er: forældrene, politikerne, erhvervslivet og pædagogiske tænkere/ eksperterne på uddannelsesområdet, da vi mener, de forsøger at udøve den mest direkte indflydelse på folkeskolen. Vi vil ikke forsøge at komme med løsninger på dette meget komplekse område... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og uddannelse synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.