Dannelse og uddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Ingen givet
  • 2
  • 1336
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2001
  • 18-03-2002

Studieprodukt: Dannelse og uddannelse

En kort beskrivelse af begreberne dannelse og uddannelse.

Uddrag

For at kunne tale om dannelsesbegrebet, bliver vi nødt til at præciserer ordet begreb. Det kan forstås som det at be - gribe et stykke virkelighed. Begreber er ofte et dække over mange ord og talemåder. Vi prøver derfor at samle og skabe orden ved netop at donere de mange ord og talemåder et begreb. Et begreb giver ofte mange associationer, og det er op til det enkelte individ at forstå det bestemte begreb i overensstemmelse med den sammenhæng det læses i.
”At have begreb om” betyder i daglig tale at have forståelse for et emne eller kunne håndtere en given opgave. Men ofte kan ordet begreb erstattes med ordene opfattelse eller ideologi. Således at overskriften i teksten kan ligestilles med dannelses-opfattelse eller dannelses- ideologien..
Vi vil i opgaven give en sondring mellem begrebet dannelse og udannelse. Samt en sondering mellem sammenhængen og sammenhængsløsheden.
Begrebet dannelses er et åbent begreb, og et begreb som ofte sættes i forbindelse med begrebet udvikling. Begge giver de udtryk for at der sker noget med os som person, gennem en korter eller længere proces. Det er også to dynamiske begreber. Ofte ændre begreberne personligdannelse og personligudvikling sig i løbet af en tidshorisont. F. eks ændres eller skabes vores dannelse i folkeskolen, og personligudvikling skabes f. eks parallelt med dannelse, blot i fritiden... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og uddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.