Dannelse og uddannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Skolen i samfundet
  • 2
  • 1336
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2001
  • 18-03-2002

Dannelse og uddannelse

En kort beskrivelsen af begreberne dannelse og uddannelse.


Fra indledningen:
-------------------
Vi vil i opgaven give en sondring mellem begrebet dannelse og udannelse. Samt en sondering mellem sammenhængen og sammenhængsløsheden.
Begrebet dannelses er et åbent begreb, og et begreb som ofte sættes i forbindelse med begrebet udvikling. Begge giver de udtryk for at der sker noget med os som person, gennem en korter eller længere proces. Det er også to dynamiske begreber. Ofte ændre begreberne personligdannelse og personligudvikling sig i løbet af en tidshorisont. F. eks ændres eller skabes vores dannelse i folkeskolen, og personligudvikling skabes f. eks parallelt med dannelse, blot i fritiden.

Dannelse og uddannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.