Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave (Geografi)
  • Godkendt
  • 23
  • 4966
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 22-10-2005

Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave

Bacheloropgave i geografi om dannelse og omverdensforståelse i geografiundervisningen

Jeg har valgt at forholde mig til Mellemøstkonflikten, hvor jeg bruger Klafkis eksemplariske princip til at belyse nogle relevante sammenhænge omkring bl.a. demokrati og konflikter, der finder sted i verden, og på hvilken måde de fysiske grænsedragninger og befolkningsminoriteter blandet med religiøse livsanskuelser og politiske interesser har resulteret i uoverensstemmelser og krig blandt befolkningen.

Problemformulering

Hvilke krav kan man stille til faget geografi og til undervisningen i faget, hvis det samtidig skal bidrage til politisk dannelse?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metodebeskrivelse 3
Baggrund for teorivalg 3
Overblik over teorien 4
Dannelsesidealer 5
Kritisk-konstruktiv dannelsessyn 6
Materiel, formal og Kategorial dannelse 7
Eksemplariske princip 9
Politisk dannelse 9
Delopsamling 12
Geografi, aktualitet og omverdensforståelse 12
Epoketypisk nøgleproblemer 15
Mellemøstkonflikten før og nu 16
Emnet i undervisningen 18
Faglig kvaitet i geografiundervisningen 18
Fagets hovedområder 19
Geografi efter Fælles Mål 20
Konklusion 20
Litteratur 22
Artikelliste 23

Uddrag

Indledningsvis refererer jeg kort, til nogle af de begivenheder der har udspilet sig i Mellemøsten fra 1947, og så op til i dag. Med afsæt i en aktuel konflikt som Mellemøstkonflikten, benytter jeg Klafkis eksemplariske princip, hvor jeg udvælger nogle helt centrale problemstillinger/eksempler der skal giver en forståelse for helheden, og på samme tid skal man blive klar over, at indholdet kan have en overførselsværdi til noget andet og mere, end det, det er i sig selv. Jeg vil forsøge at belyse, hvordan det er oplagt i folkeskolens geografiundervisning, at tage udgangspunkt i et dagaktuelt emne, som ofte
behandles i medierne, og netop af den grund burde være mere vedkommende for eleverne. Herigennem skal de opnå en omverdensforståelse, og en handlekompetence som senere skal kvalificerer dem til det demokratiske samfund... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave.