Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 23
  • 4966
  • PDF
  • Københavns Dag- og Aftenseminarium
  • 2003
  • 22-10-2005

Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave

Bacheloropgave i geografi om dannelse og omverdensforståelse i geografiundervisningen

Jeg har valgt at forholde mig til Mellemøstkonflikten, hvor jeg bruger Klafkis eksemplariske princip til at belyse nogle relevante sammenhænge omkring bl.a. demokrati og konflikter, der finder sted i verden, og på hvilken måde de fysiske grænsedragninger og befolkningsminoriteter blandet med religiøse livsanskuelser og politiske interesser har resulteret i uoverensstemmelser og krig blandt befolkningen.

Problemformulering

Hvilke krav kan man stille til faget geografi og til undervisningen i faget, hvis det samtidig skal bidrage til politisk dannelse?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Metodebeskrivelse 3
Baggrund for teorivalg 3
Overblik over teorien 4
Dannelsesidealer 5
Kritisk-konstruktiv dannelsessyn 6
Materiel, formal og Kategorial dannelse 7
Eksemplariske princip 9
Politisk dannelse 9
Delopsamling 12
Geografi, aktualitet og omverdensforståelse 12
Epoketypisk nøgleproblemer 15
Mellemøstkonflikten før og nu 16
Emnet i undervisningen 18
Faglig kvaitet i geografiundervisningen 18
Fagets hovedområder 19
Geografi efter Fælles Mål 20
Konklusion 20
Litteratur 22
Artikelliste 23

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at forholde mig til Mellemøstkonflikten, hvor jeg bruger Klafkis eksemplariske princip til at belyse nogle relevante sammenhænge omkring bl.a. demokrati og konflikter, der finder sted i verden, og på hvilken måde de fysiske grænsedragninger og befolkningsminoriteter blandet med religiøse livsanskuelser og politiske interesser har resulteret i uoverensstemmelser og krig blandt befolkningen.

Jeg synes det er spændende og relevant, at inddrage netop denne konflikt som i mere end 50 år, har været et af verdens brændpunkter. Næsten hver dag bliver vi gennem medierne vidner til nye selvmordsangreb blandt palæstinenserne, i takt med at israelerne opretter nye bosættelser på den besatte Vestbred. Det er det billede medierne tegner af de stridende parter i den omkringstående konflikt i Mellemøsten.

Konflikten mellem Israelerne og Palæstinenserne har gennem tiderne udviklet sig i mange retninger, både religiøst og politisk, men oprindeligt har konflikten sine rødder i en territoriel krig, der handler om retten til landet Palæstina. Perspektiveret til i dag er det besættelsen og flygtningespørgsmålet, der er omdrejningspunktet for, og kernen i den aktuelle konflikt.

I min opgave har jeg valgt, at undersøge, hvordan man kan arbejde med faget geografi, sådan at det kan bidrage til elevernes politiske dannelse og omverdensforståelse. Det er blandt andet skolens opgave at danne eleverne til at kunne begå sig i deres omverden og omverdenen, skal forstås som de naturgivne og menneskeskabte omgivelser, der er rammerne for menneskers eksistens, både lokalt, regionalt og globalt (Møller 2001, s 22). Der er ingen tvivl om, at geografi foregår hele tiden, og verden over, derfor er det oplagt at man i geografi tager udgangspunkt i dagaktuelle problemstillinger. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes erfaringer som det de kender fra deres nære verden, sammen med en forståelse af levevilkårene i andre lande (Fælles Mål for geografi 2003, s. 22).

Metodebeskrivelse
Indledningsvis refererer jeg kort, til nogle af de begivenheder der har udspilet sig i Mellemøsten fra 1947, og så op til i dag. Med afsæt i en aktuel konflikt som Mellemøstkonflikten, benytter jeg Klafkis eksemplariske princip, hvor jeg udvælger nogle helt centrale problemstillinger/eksempler der skal giver en forståelse for helheden, og på samme tid skal man blive klar over, at indholdet kan have en overførselsværdi til noget andet og mere, end det, det er i sig selv.

Jeg vil forsøge at belyse, hvordan det er oplagt i folkeskolens geografiundervisning, at tage udgangspunkt i et dagaktuelt emne, som ofte behandles i medierne, og netop af den grund burde være mere vedkommende for eleverne. Herigennem skal de opnå en omverdensforståelse, og en handlekompetence som senere skal kvalificerer dem til det demokratiske samfund... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og omverdensforståelse | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.