Eksamensopgave om dannelse og medborgere

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 14
  • 3747
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2009
  • 18-05-2010

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om dannelse og medborgere

Eksamensopgave i samfundsfag og didaktik om dannelse og medborgere.

Problemformulering

Hvordan kan man som folkeskolelærer i faget samfundsfag forberede eleverne til at blive aktive deltagere i samfundet?

Indhold

1.Indledning side 3
1.1.Problemformulering side 3
1.2. Metodevalg side 4
2. Teori side 4
2.1. Dewey side 4
2.2. Klafki side 5
2.3. Bourdieu side 6
3. Analyse og empiri – Samfundsfagsdelen side 7
3.1. Demokrati i Folkeskolen side 7
3.2. Dannelsesbegrebet i Folkeskolen side 7
3.3. Formålet med faget samfundsfag i Folkeskolen side 8
3.4. Didaktiske overvejelser side 9
3.5. Prøven i samfundsfag side 12
4. Konklusion side 13
5. Diskussion side 13
6. Litteraturliste side 14

Uddrag

Metodevalg
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i tre teoretikere; John Dewey, Wolfgang Klafki og Pierre Bourdieu til den teoretiske tilgang til analysen. Jeg har valgt at inddrage John Dewey pga. hans syn på pædagogik og demokrati og Klafki mht. dannelsesaspektet. Pierre Bourdieu teori om habitus anvendes ift. hans kritiske syn på de sociale og politiske strukturer i samfundet. Ligeledes omhandler min problemformulering de formelle krav, der i dag er til samfundsfag i form af ”Fælles Mål. ”Fælles Mål” for samfundsfag er en del af serien af faghæfter til folkeskolens fag indeholdende bindene trinmål – og slutmål for undervisningen. Desuden vil jeg inddrage samfundsrapporten fra 2006 for at se på anbefalingerne for styrkelsen af samfundsfag.

---

3.4. Didaktiske overvejelser vedr. undervisning i samfundsfag
Som det fremgår af Folkeskolens formål §1 stk. 3 og formålet for samfundsfag, handler faget i særlig grad om den individuelle dannelse og personlig udvikling. Undervisningsformen vil primært være værdi- og holdningsdiskussioner på klassen, som kræver personlig stillingstagen og projektarbejde

Jeg vil kort tage udgangspunkt i egen praksis om et forløb i emnet demokrati, som jeg har haft i en 8. Klasse. Til undervisningsforløbet er anvendt systemet ”Ind i Samfundsfaget A”. Systemet består af en grundbog med teori og en elevarbejdsdel med opgaver og spørgsmål til hvert kapitel samt en lærervejledning med arbejdsopgaver til kopiering.

Lektion 1:

Hvad forstår du ved demokrati? Og hvordan oplever du den i din hverdag?

CK begyndte en fælles introduktion til emnet via en debat og for at få indblik i elevernes forhåndskendskab til emnet. Ordet demokrati blev skrevet på tavlen og der blev samtidig lavet en mindmap, da jeg skrev elevernes ord på tavlen. Forløbet havde afsæt primært i den holdningsmæssige del... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om dannelse og medborgere

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.