Dannelse og kompetencer i skolen | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 13
  • 4364
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2009
  • 28-11-2009

Dannelse og kompetencer i skolen | Synopsis

Synopsis i pædagogik om dannelse og kompetencer i skolen.

Det er en opgave skrevet i både pædagogik og didaktik med fokus på faget matematik. Der er bl. a. lagt fokus på handlekompetence som dannelsesideal.

Problemformulering
Hvilken dannelsesmæssig opgave har folkeskolen i dagens samfund og hvilke kompetencer skal den udvikle hos eleverne? Hvordan kan faget matematik hjælpe til, at fremme dette?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metodeafsnit 2
Samfundsbeskrivelse 3
Dannelse 4
Wolfgang Klafki 4
Handlekompetencer som dannelsesideal 5
Dannelse i forhold til folkeskoleloven 7
Dannelse i pædagogisk perspektiv 7
Dannelse i didaktisk perspektiv 8
Erhvervelse af handlekompetence 9
Projektarbejde 9
Erfaringspædagogik 10
Den didaktiske relationsmodel 11
Didaktisk kompetence 11
Matematik i forhold til udviklingen af kompetencer 11
Konklusion 13
Litteraturliste 13
Internet 13

Uddrag

Indledning
Samfundet er i dag anderledes, end det var for en generation siden. Der gives i dag flere bud på hvordan det specifikt ser ud. Det får tidsetiketter som moderne, postmoder eller senmoderne, samt betegnelser som videns-, hyperkomplekst- og risikosamfund. En ting kan man dog med sikkerhed sige, samfundet forandrer sig og det gør skolen også. Hvilke krav stilles der til skolen og til lærerne – hvilke ting er det eleverne skal have med i bagagen, når de forlader folkeskolen?

Som lærer må man tage udgangspunkt i hvad der står i folkeskoleloven. I § 1, der omhandler elevens alsidige personlige udvikling, står der hvad man skal bidrage med, som lærer, til den enkelte elev. Det er blandt andet, at give de bedste muligheder for at kunne leve og fungere i det samfund de kommer ud til. Hvilken dannelse/uddannelse og hvilke kompetencer gør det – og hvordan får man ført det ud i levet gennem undervisningen? Det er det jeg vil arbejde med i dette oplæg.

Metodeafsnit
Jeg vil i denne synopse først komme ind på en beskrivelse af, hvordan vores samfund ser ud i dag. Til det bruger jeg Anthony Giddens og Thomas Ziehe. Der efter kommer jeg ind på begrebet dannelse, først generelt og derefter med fokus på hvad Wolfgang Klafki siger om det. Så vil jeg komme ind på kompetencer med fokus på handlekompetence. Her vil jeg gøre brug af Karsten Schnack og Hans Jørgen Kristensen. Dannelse med fokus på loven og lærergerningen vil derefter komme, efterfulgt af, hvordan handlekompetence tilegnes med fokus på projektarbejdsformen og erfaringspædagogik. Her er det John Dewey og Oskar Negt der vil være de brugte teoretikere. K1, K2 og K3 modellen og relationsmodellen vil kort blive beskrevet inden jeg slutter af med matematikkens muligheder for tilegnelse af kompetencer og konklusionen... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og kompetencer i skolen | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.