Dannelse og didaktik og undervisning om syrer og baser

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 17
  • 6993
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2001
  • 14-03-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Dannelse og didaktik og undervisning om syrer og baser

Opgaven omhandler en beskrivelse af at implementere de almen dannende kompetencer i de naturvidenskabelige fag.

Problemformulering
Hvordan kan vi tilrettelægge og gennemføre en undervisning i de naturvidenskabelige fag, så elevernes almene dannelse bliver udviklet?

Indhold

1 Indledning 1
1.1 Emnebegrundelse 1
1.2 Problemformulering 1
1.3 Læsevejledning 2
2 Baggrund 2
2.1 Samfundet og de naturvidenskabelige fag 2
2.1.1 Handlekompetencer 3
2.2 Dannelse 3
2.3 Fagsyn 5
2.4 Læringssyn 5
2.5 Fagdidaktik 7
2.5.1 Overordnede betragtninger om vores undervisningsforløb 7
2.5.2 Tilrettelæggelse af undervisningen 7
3 Relationsmodellen 8
3.1 Rammefaktorer 8
3.2 Læringsforudsætninger 9
3.3 Læreprocessen 10
3.4 Indhold 12
3.5 Mål 13
3.6 Vurdering – konkret 14
3.6.1 Vores bearbejdning af elevernes svar 14
4 Afrunding 14
4.1 Refleksiv vurdering 14
4.2 Konklusion 15

Uddrag

Forord
Denne opgave er blevet til på baggrund af undervisningen i Almen Didaktik på seminariet, samt bearbejdning og refleksion af et undervisningsforløb i fysik/ kemi om syrer og baser i 8. klasse på X skolen i X.
I udarbejdelsen af opgaven har vi hver især igennem responsskrivning formuleret de enkelte afsnit. Der er altså tale om en fælles gennemarbejdet opgave, hvor vi alle står inde for det beskrevne.
Hvem der har skrevet de enkelte afsnit i opgaven, kan ses i vores indholdsfortegnelse, hvor vores initialer står ud for afsnittene. Initialerne er som følger: (MH), (SS) og (OS). De afsnit vi har udarbejdet i fællesskab har ingen initialer.

1 Indledning
1.1 Emnebegrundelse
I vores afsluttende praktikforløb på fjerde årgang underviste vi primært i fagene fysik/ kemi og biologi i 8.klasse på X skolen i X. I forberedelsesfasen til dette forløb, har vi ud fra observationspraktikken og vores egne erfaringer fra såvel folkeskole, gymnasiet samt linjefagene på seminariet1, gjort os mange overvejelser om, hvordan man underviser i de naturvidenskabelige fag.
De oplevelser vi har haft med undervisningen i fysik/ kemi og biologi i vores egen skolegang, har båret præg af, at det har været problematisk at bygge bro mellem teori og hverdag. Vi har følt, at undervisningen ikke har været vedkommende eller nærværende nok. Ofte har dette betydet, at undervisningen ikke haft nogen brugsværdi for os, hvilket vi mener er problematisk for læringen og interessen for fagene. Herudover mener vi også, at der er en sammenhæng mellem ovenstående og den manglende søgning til de videregående naturvidenskabelige uddannelser. Dette perspektiv betyder, at der her er en særlig opgave at tage fat på.
På baggrund af disse iagttagelser vil vi i denne opgave se på, hvordan man kan ændre disse parametre, hvilket leder os over i følgende problemformulering:... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og didaktik og undervisning om syrer og baser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.