Dannelse og demokrati i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Samfundsfag
 • Godkendt
 • 6
 • 1867
 • PDF
 • 16-09-2008

Eksamensopgave: Dannelse og demokrati i skolen

Opgave hvor dele fra skoleloven bliver gennemgået fra Almueskolen til folkeskolen 2008, for at forstå hvilken betydning dannelse og demokrati har i skolen.

Problemstilling:
Hvilken betydning har demokrati og dannelsessynet i skolen? Hvad har vi tænkt og hvad tænker vi nu?

Indhold

1. Indledning/problemstilling side 2
2. Fremgangsmåde side 2
3. Hvordan skal begreberne dannelse og demokrati forstås? side 2
Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers teori om dannelse side 2
Alf Ross teori om demokrati side 3
Hal Kochs teori om demokrati side 3
4. Indførelse af dannelse og demokrati i skolen side 3
5. Demokrati og dannelsestænkning i folkeskolen anno 2008 side 4
PISA undersøgelsen side 4
Demokratikanon 2008 side 4
6. Konklusion side 5
7. Litteraturliste side 5

Uddrag

2. Fremgangsmåde
Først vil jeg redegøre for begreberne dannelse og demokrati. Derudover vil jeg for at forstå skolens syn på demokrati og dannelse, foretage en kort historisk gennemgang af udvalgte dele af skoleloven fra almueskolen til folkeskolen anno 2008, samt se på opdragelsen i skolen i gennem tiden.

Eftersom måden hvorpå et barn bliver undervist og opdrages, er afgørende for barnets dannelse. Afslutningsvis vil jeg se på nogle af de ændringer der er sket igennem tiden, og deraf kunne svare på problemstillingen i konklusionen. Den metodologi jeg gør brug af i opgaven er primært litteraturstudier... Køb adgang for at læse mere

Dannelse og demokrati i skolen

[2]
Bedømmelser
 • 10-05-2011
  en ok opgave, lidt tynd
 • 16-03-2010
  Ikke en super opgave hellere ikke dårlig