Dannelse i Folkeskolens formålsparagraf

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
 • Lærerstuderende 1. år
 • Pædagogik
 • Godkendt
 • 15
 • 6040
 • PDF
 • 12-03-2013

Dannelse i Folkeskolens formålsparagraf

Dannelsessyn/ opdragelsessyn gennem 250 år, samfundsudvikling i det 20 århundrede med perspektiv til den danske folkeskoles formålsparagraf 1975, 1993 og 2006

Problemformulering
Hvilket dannelsesideal kan vi finde i den nuværende danske formålsparagraf?

Indhold

Forside Side 1
Indledning, problembeskrivelse, problemformulering og afgræsning Side 2
Folkeskolens formål – en sammenligning Side 3-6
Samfundsbeskrivelse Side 6-8
Sammenfatning Side 7-9
Jean Jacques Rousseau Side 9-10
Friderich Schleiermacher Side 10-12
Wolfgang Klafki Side 12- 15
Opsamling og konklusion Side 15-16
Litteraturliste Side 17

Uddrag

Indledning og problembeskrivelse:

Som underviser i folkeskolen er man underlagt rammerne i den gældende folkeskolelov. Disse rammefaktorer sikrer, at undervisning i skolen er mulig og kan fungere. Man kan hurtigt forestille sig, hvad der ville ske, hvis man ikke havde skoleskema eller udvalgte lærere til fagene og klasserne. Så skulle man fra morgenstunden mødes i aulaen og dele hold og fag ud, inden undervisningen kunne starte. Omvendt er rammefaktorerne også afgrænsende og formgivende. Man kan ikke tillade en hvilken som helst aktivitet. Der kan fx ikke ske klassedeling efter faglige evner eller ske fjernelse af alle skoleskemaer – det ville være i strid med skoleloven. Rammefaktorerne er udarbejdet af embedsmænd og godkendt af et flertal i Folketinget. De sidste 35 år har budt på tre ændringer af folkeskolens formålsparagraf – et markant hyppigt ændringsbehov i forhold til tidligere tiders dansk skolelovgivning. Hvad er ændret, og hvad kan ligge til grund for dette ønske/behov? Det er to af flere spørgsmål, som interesserer mig, og som jeg vil undersøge gennem min endelige problemformulering og dets afgrænsning. Desuden finder jeg arbejdet med dannelsesbegrebet og den myndige samfundsborger fantastisk spændende og relevant i forhold til mit virke i folkeskole. Men hvad vil det sige at være ”dannet” set i fortidens, nutidens og fremtidens lys – og hvilken ”dannelse” kræver det nuværende samfund i henhold til formålsparagraffen?

Afgrænsning:
Jeg vil i min opgave beskrive folkeskoleloven med det formål at undersøge dannelsesidealet i den gældende formålsparagraf. Ved bl.a. en sammenligning med 1993 og 1975-lovgivningen, vil jeg belyse den periodiske samfundsudvikling og dets evt. indvirkning på dannelsesidealet i de beskrevne love. Opgaven vil desuden indeholde en gennemgang af dannelsesbegrebet i et nutidigt og historisk perspektiv med en delvis fokus på elev/lærer-relationen. I det nutidige vil jeg arbejde med Klafki og hans teorier om dannelse. På det historiske plan vil jeg fokusere på teoretikerne Rousseau og Schleiermacher - og deres opfattelse af dannelse/opdragelse. Som afslutning på opgaven vil jeg lave en opsamling på min analyse og konklusion på min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Dannelse i Folkeskolens formålsparagraf

[15]
Bedømmelser
 • 08-04-2012
  Det var lige det jeg havde brug for til at få ideer og inspiration
 • 30-03-2011
  Indledningen var nok til at jeg kom igang... velformuleret!
 • 05-06-2013
  Skrevet af Lærerstuderende på 4. år
  Flot og godt bearbejdet
 • 04-05-2012
  Nice job :) Thanks...