Dannelse gennem idræt | Bacheloropgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 32
  • 9807
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 24-03-2003

Dannelse gennem idræt | Bacheloropgave

Bacheloropgave i idræt om dannelse og om hvilken betydning har idræt og leg.

Forord
Mit emnevalg hænger sammen med min kærlighed til idrætten. Den har givet mig så megen ballast og glæde allerede fra en tidlig alder, og det vil den forhåbentlig også gøre mange år fremover. Min opgave tager udgangspunkt i legen og idræt. Hvilkenffekt har legen og idrætten på vores personlige udvikling? Kan de bidrage med nogle elementer, der kan gøre samspillet mellem os mennesker stærkere og mere dynamisk? Kan de bringe os tættere sammen?
Opgaven er delt op i 3 hoveddele, hvor de enkelte problemstillinger i min problemformulering bliver behandlet.

Indhold

Forord 2
Indledning 3
Idrætshistorie 5
På hvilken måde kan legen i forbindelse med idræt være medvirkende til dannelse? 7
Leg 7
Hvor leger man? 9
Udvikling af situationsfornemmelse 10
Der er stor forskel på idrætslege 10
Dannelse 13
Handlekompetence og demokrati 14
Idræt og dannelse i folkeskolen 15
Idrætshøjskoler 17
Idræt og dannelse 17
Howard Gardner og de 7 intelligenser 19
Den sansemotoriske udvikling 20
Konklusion 23
Hvilken social hensigt har idrætslege i samfundet? 24
Idræt og samfund 24
Socialisationsproces 25
Idræt og identitet 26
Sundhed 29
Konklusion 29
Kan Legen bruges til at knytte bånd på tværs af forudsætninger og kulturforskelle? 31
Idræt - et internationalt sprog. Leg og glæde på Randers Kaserne 31
Fodboldskoler på Balkan 32
konklusion 35
Afslutning og konklusion 37
Litteraturliste 38

Uddrag

Indledning

Legens betydning for mennesket er for længst kendt. Det er gennem legen barnet afprøver og udvikler en lang række færdigheder og kompetencer. Mennesker i alle aldre og kulturer har behov for at lege. Også voksne kan ofte bruge legen til bl.a at koble af fra en travl og stresset hverdag, hvor rammerne tit er sat på forhånd, og fantasien derfor har et ganske lille råderum. Legen er ofte med til at skabe rammen om det sociale samværd mellem mennesker, og den kan på den måde være med til at nedbryde grænser og bygge broer mellem forskellige kulturer. Gennem legen opdager man ligheden mellem os mennesker på trods af hudfarve eller andre kulturelle forskelle. Legen fungerer altså bag om fordomme.

Da jeg i sin tid startede som ung håbefuld fodboldspiller, var træningen allerede sat i meget faste rammer, selvom vi kun var 7-8 år. Alle øvelser var rettet direkte hen
imod kampsituationer, dvs. det færdige spil, og der forekom ofte en hel del løb uden bold. Tingene foregik fuldstændigt på de voksnes præmisser. Dette udmøntede sig i, at træningen var meget struktureret og derfor ikke indeholdte små spontane frikvarterer med plads til sjov. Adskillige af mine holdkammerater tog konsekvensen og stoppede helt. Legen var væk og erstattet af de voksnes krav og ambitioner... Køb adgang for at læse mere

Dannelse gennem idræt | Bacheloropgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.