Naturvidenskabeligt undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Biologi, Geografi, Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 20
  • 6148
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2003
  • 24-01-2004

Eksamensopgave: Naturvidenskabeligt undervisningsforløb

Tværfagligt undervisningsforløb i geografi, biologi og fysik/kemi.

Vi beskæftiger os i denne opgave med et undervisningsforløb. Undervisningsforløbet afprøves på en 7. klasse, som sammen med resten af overbygningen har en naturvidenskabelig uge.

Indhold

Indledning
Det dannelsesteoretiske
Dannelse
Det eksemplariske princip.
Tidstypiske nøgleproblemer
Folkeskolens formål kontra dannelse
Det læringsteoretiske
John Deweys erfaringsbegreb
Relationsmodellen
Rammefaktorer
Læringsforudsætninger
Mål:
Indholdet
Lærerprocessen
Vurdering
Naturvidenskabelig uge for 7. klasse
Skematisk fremstilling af undervisningsforløb:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Mål:
Det er vigtigt, at der er en klargøring af undervisningen mål. Det bliver nemmere at holde fokus for både lærer og elever og giver en fælles forståelse for, hvor man er på vej hen. Målene skal fastsættes i overensstemmelse med elevernes forudsætninger og motivation, rammerne, fagindhold og de arbejdsmetoder, man har tænkt sig at anvende.
Med baggrund i Klafkis dannelsesbegreb og tidstypiske nøgleproblemer blev det overordnede faglige mål, stofkredsløb. Det skal være en del af elevernes miljøtankegang, at når der gribes ind et sted i stofkredsløbet, så får det konsekvenser for hele kredsløbet. ...

---

Indholdet
Indholdet er det undervisningen handler om, og hvordan dette vælges og tilrettelægges. Indholdet har både intellektuelle, handlingsmæssige og emotionelle sider.
Det overordnede indhold: miljø, har vi skitseret på side 5. I praksis var der i det faglige indhold lagt vægt på biotoparbejde og på jordbund; vandets passage gennem jordbunden og ned til grundvandet, og hvordan jordbundstyper har indflydelse på vegetationssammensætningen og på forurening af grundvand. Jf. vores udvalgte CKF'er på side 6. Mht. hvordan den viden skal formidles, har vi lagt stor vægt på arbejdsmetoderne. Eleverne fik udstukket nogle rammer for hvad de skulle, men de skulle selv ud og erfare og røre ved tingene. De fik ikke med det samme svarene på de forskellige forsøg vi lavede, men skulle selv tolke på det de havde set. Der blev lagt stor vægt på at eleverne skulle opnå indsigt gennem praktisk arbejde. Den viden de opnår gennem forsøgene giver eleverne nogle erfaringer, som de skal hjælpes til at tolke på og derved kategorisere for at opnå en kategorial dannelse.

---

Naturvidenskabelig uge for 7. klasse
Mål: Eleverne skal forstå stofkredsløbssammenhænge eksemplificeret ved vandkredsløb og til dels nitrogenkredsløb i skolens nærområde. Det skal være en del af deres miljøtankegang, at når man griber ind et sted i stofkredsløbet, så får det konsekvenser for hele kredsløbet.
Vægten lægges på jordbund; vandets passage gennem jordbunden og ned i grundvandet. Det beskrives hvorledes jordbundstyper har indflydelse på vegetationssammensætningen og på... Køb adgang for at læse mere

Naturvidenskabeligt undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.