Dannelse - den praktisk-musiske dimension

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 6
  • 2785
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2004
  • 07-03-2004

Dannelse - den praktisk-musiske dimension

Dannelsesugen/Praktisk-musiske dimension.

Jeg har i denne opgave valgt at fokusere på Folkeskolens dannelsesopgave med vægt lagt på den praktiskmusiske
dimension. Jeg vil tage udgangspunkt i en beskrivelse af begrebet dannelse, koble det sammen med
den praktisk-musiske dimension og vigtigheden af denne, for til sidst at tage lærerens rolle i betragtning i
denne sammenhæng. Jeg vil inddrage et eksempel fra min egen praktik som, jeg finder relevant i forhold til
denne opgave, ikke mindst fordi jeg i praktikken erfarede, at jeg i den grad måtte revidere mine egne
holdninger til mine metoder, og også til begrebet læring.

Uddrag

Indledning
’I Danmark har vi besluttet, at børnenes opdragelse er forældrenes ansvar. Og ikke samfundets, hvilket absolut ikke er nogen selvfølge. Dette indebærer, at dannelsesprocessen er forældrenes anliggende og ansvar. Vi har imidlertid samtidig besluttet, at kultur- og undervisningspædagogikken tilsammen er samfundets tilbud til forældrene om at bistå med løsningen af denne opgave. Hvilket heller ikke er nogen selvfølge, men i industrisamfundets slutfase i stadig højere grad en nødvendighed, fordi vi har institutionaliseret børns liv i hidtil uset omfang’.

Ophævelsen af den traditionelle ansvarsfordeling, i forbindelse med opdragelse, dvs. da kvinderne gjorde deres indtog på arbejdsmarkedet, har skabt mere frihed i børns opdragelse, men også større usikkerhed fordi, retningslinjerne for opdragelse er blevet mere udviskede. Det er i større grad op til den enkelte opdrager er reflektere og danne holdninger, og det er uanset om opdrageren er en forælder, pædagog eller lærer. Chresten Sloth Christensen udtrykker det således; ’ Derfor er det af helt afgørende betydning, at pædagoger og lærere nu som aldrig før besinder sig på begrebet dannelse, dets indhold og betydning for deres eget samvær med børnene i samtale, væremåde og adfærd’. Hvad vil det sige at være et dannet menneske, at blive sig selv og være sig selv?... Køb adgang for at læse mere

Dannelse - den praktisk-musiske dimension

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.