Bacheloropgave om dannelse i historiefaget

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 24
  • 6007
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2002
  • 07-05-2002

Bacheloropgave om dannelse i historiefaget

Bacheloropgave i historie om dannelse i historiefaget.

Problemformulering

Det er på baggrund af ovenstående interessant at undersøge hvad dannelse er og hvilket dannelsessyn der ligger bag faghæftet i historie. For at fastslå dette vil jeg sammenligne forskellige dannelsessyn. Derpå vil jeg undersøge hvilke sammenhænge der er mellem dannelse og historiebevidsthed.

Indhold

Dannelse i historiefaget 2
Emnebegrundelse 2
Problemformulering 2
Hvad er dannelse? 2
Hvad er historiebevidsthed? 3
Hvilket dannelsessyn bygger faghæftet i historie på? 3
Hvad er dannelse? 3
Klafkis kategorial dannelse 4
Politisk dannelse 5
Tilpasning og dannelse 6
Vurdering af dannelse 8
Hvad er historiebevidsthed? 8
Vagn Oluf Nielsen 8
Bernard Eric Jensen 10
Historiebevidsthedens produktionssteder 13
Vurdering af historiebevidsthed 13
Hvilke sammenhænge er der mellem dannelse og historiebevidsthed? 14
Hvilket dannelsessyn lægger faghæftet vægt på? 14
Skal eleven have en bestemt alder før historiebevidsthed kan udvikles? 15
Vygotsky 15
Læringssyn 17
Vurdering 18
Hvilke didaktiske overvejelser kunne jeg som lærer gøre mig, med henblik på at udvikle historiebevidsthed hos eleverne? 19
Litteraturliste 24

Uddrag

Emnebegrundelse
Fortiden og voksnes erfaringer er stærkt medvirkende til børns selvforståelse samt deres forståelse af omverdenen.

Faget giver barnet et indblik i hvilke normer og værdier der er vigtige i vores samfund for at mennesket skal kunne trives.

Et af formålene med historiefaget er: "at styrke elevernes historiebevidsthed og identitet samt at motivere dem til en aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. "Eleverne skal derudfra kunne:
"reflektere over egne og andres holdninger og værdivalg. "
Derudover er det: "en vigtig del af den demokratiske dannelse og dialog at eleverne lærer at undersøge det materiale som deres egne og
andres tolkninger og opfattelser bygger på og at de lærer at argumentere for deres egne og lytte til andres."

Historiefaget er derfor en del af barnets udvikling og dannelse.

Hvad er dannelse?
- Kategorial dannelse.
Wolfgang Klafki.

- Politisk dannelse.
Holger Henriksen.

- Tilpasning og dannelse
Jon Hellesnes.

Hvad er historiebevidsthed?
Vagn Oluf Nielsen
Bernard Eric Jensen.

Hvilket dannelsessyn bygger faghæftet i historie på?
Samtidig vil jeg undersøge hvilke muligheder børn har for at udvikle historiebevidsthed set i relation til deres udvikling.
Skal barnet have en vis alder før historiebevidsthed kan dannes?

Barnets udvikling.
Vygotsky

Hvilke didaktiske overvejelser kunne jeg som lærer gøre mig når jeg vil udvikle historiebevidsthed hos eleverne?

Formidling af historiebevidsthed.
Hiim og Hippe... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om dannelse i historiefaget

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.