Integration og de fire integrationsformer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 12
  • 4358
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 1999
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Integration og de fire integrationsformer

Problemformulering:

Jeg vil denne opgave undersøge integrationen af fremmede i Danmark. Herunder vil jeg beskrive de fire integrationsformer, hovedprincipperne i regeringens integrationspolitik samt de fremmedes grundlæggende rettigheder. Jeg vil se på to kernepunkter i integrationen af de fremmede; sprog og arbejde. Hvad er problemet omkring disse to emner? Hvad går der galt og hvorfor? Man fornemmer, at der ikke er behov for den samme integration af alle fremmede kulturer. Jeg vil løbende berøre dette emne.

Jeg har desuden valgt at inddrage en tabel over de forskellige partiers holdninger til fremmede, for at give et overblik over de forskelle, der præger partierne.

Ordet "integration" bliver tit brugt i forbindelse med flygtninge og fremmede i Danmark. "De skal integreres", bliver der sagt, men hvad betyder dette..? Hvad indebærer dette..? At de skal lære det danske sprog, lære danske traditioner og kultur at kende..? Skal de glemme deres egen kultur..?

Er målet med integration af fremmede, at vi skal have en flok mennesker, der ikke er danske, til så vidt muligt at tænke og handle på dansk.

Eller er målet, at vi skal stræbe efter et mere nuanceret billede, hvor vi åbner op og giver plads til forskellige livssyn, kulturer og traditioner i det samme lille land?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Hvorfor er spørgsmålet om de fremmede oppe netop nu? 2
Definition af integration 3
Assimilation: 4
Segregation: 4
Smeltedigel-strategi: 4
Pluralistisk integration: 5
Hvad er de enkelte partiers integrationspolitik? 5
Enhedslisten: 6
Socialistisk folkeparti: 6
Det radikale venstre: 6
Centrum-demokraterne: 6
Socialdemokratiet: 6
Det konservative folkeparti: 7
Venstre: 7
Fremskridtspartiet: 7
To kernepunkter: 8
Sprog 8
Diskussion 8
Arbejdsmarkedet 10
Diskussion 10
Konklusion 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning

Mennesker er altid flyttet fra det ene sted til det andet, og alle kontinenter er blevet bosat af fremmede og flygtninge på forskellige tider i historien. Der er mange forskellige grunde til, at mennesker forlader et område og flytter til et andet. De søger måske bedre landbrugsjord arbejdsmuligheder eller uddannelse, Måske tvinges de væk på grund af krig, forfølgelse, oversvømmelser, jordskælv eller hungersnød.

En ting er fælles for alle, når man kommer fra et sted til et andet, så er man en fremmed. Derved opstår der to spørgsmål: "Er jeg klar til at blive taget imod?" og "er de klar til at tage imod mig?"

Definition af integration

I debatten om integration skelner man mellem fire integrationsformer, jeg har valgt at uddybe begreberne her, for at lette forståelsen.

"Integration kommer fra det latinske ord integratio, som betyder "at gøre hel" eller "blive en del af helheden". En sammensmeltning, sammenslutning af flere dele, forbindelse af en mangfoldighed til en helhed, inddragelse i en større helhed"

Denne definition af integration kan fortolkes på mange måder, både når man har øje for selve processen, men også når man ser det endelige resultat. Derfor vil det være nødvendigt at gå et skridt længere ned i lagene for at beskue de forskellige integrationsformer. Der vil her være tale om fire hovedmetoder, assimilation, segregation, smeltedigelintegration og pluralistisk integration.

Assimilation:
At assimilere vil sige "at gøre lig med". De fremmede kan frivilligt vælge, eller de kan blive tvunget til at lade sig assimilere, blive ligesom majoritetsbefolkningen. Assimilation er en form, der siger at man først og fremmest skal satse på at gøre de fremmede danske. Denne fordanskningsstrategi kan ske på forskellige måder:... Køb adgang for at læse mere

Integration og de fire integrationsformer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.