Danerne kristnes | Didaktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Historie, Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 28
  • 6998
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 10-04-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Danerne kristnes | Didaktik

Tværfagligt forløb med historie og kristendom om da danerne blev kristne.

Indhold

Problemstilling 2
Indledning og teori 3
Fagene 4
Hvorfor sammenblanding af projektopgaven og emneundervisning? 5
Sammensætning af de to arbejdsmønstre 6
Almen didaktiske overvejelser 6
Proces og produkt 11
Undervisningsprincipper 11
Undervisningsmetoder og organisationsformer 12
Forberedelse og planlægning 12
Evaluering 14
Ugeplan 15
Litteraturliste 20
Bilag 22

Uddrag

Som det fremgår af folkeskolelovens § 13,5 "udfører eleverne på 9. og 10. klassetrin en obligatorisk projektopgave".

Vi ser projektopgaven som en nytænkning af undervisningen i folkeskolen. Den kan giver eleverne en mulighed for, at bruge deres tillærte faglige redskaber med udgangspunkt i deres egen virkelighed. Men nu skal man jo ikke være blind for de problemer der kan opstå ifm. en individuel projektorienteret undervisning. For kan eleverne klare det? Kan vi forvente, at alle elever kan tage selvstændig stilling til et valgt emne? Og lærer de nok? Vi påstår i denne opgave, at projektopgaven ikke kan stå alene. For det første må den suppleres med ?normal? emneundervisning. Dette vil efter vores overbevisning give størstedelen, om ikke alle eleverne, en ballast, som sætter dem i stand til, at arbejde med projektopgaven på et mere frugtbart grundlag. Men det er ikke nok. Eleverne skal også først lære at arbejde med projektopgavens form. At forudsætte at eleverne er i stand til det fra dag et, er efter vores overbevisning optimisme grænsende til det uansvarlige
Som det fremgår af bilag 1.5 har Esbjerg Skolevæsen produceret et skrift om, hvordan projektarbejdsformen kan integreres i hele skoleforløbet. Grundlæggende ser vi et sådant tiltag som et plus, fordi projektarbejdsformen efter vores overbevisning ikke bare er noget man kan, det skal øves. I flere af vores praktikperioder har vi erfaret, at projektarbejde kombineret med emneundervisning og opgavemetoden er særdeles velegnet til dette formål.

Til eksemplificeringen af sammensætningen af de to undervisningsmønstre, (projektopgaven og emneundervisning), har vi valgt at tage udgangspunkt i det forløb vi gennemførte i vores liniepraktik i historie. Det er et seks ugers forløb, hvor de to første uger er emneuger, der behandler overgangen fra mytologi til religion. Herefter en kursusuge, hvor eleverne træner projektopgavens arbejdsform. Afslutningen er tre projekt uger, hvor der arbejdes efter projektopgaven. Forløbet tog tidsmæssigt sit udspring i overgangen fra nordisk mytologi til kristendom, som vi valgte at benævne danerne kristnes. Dette emne har vi valgt af flere årsag:

* fordi vi har praktiske erfaringer med det, men også fordi det kan belyses fra mange forskellige vinkler og dermed opfylder de krav der er til projektopgavens bredde.
* Eleverne selv ønskede at arbejde med den nordiske mytologi?
* Emnet er valgt ud fra formålet for undervisningen
* Emnet er velegnet som eksempel på væsentlige principper og strukturer inden for faget.
* Er med til at udbygge elevernes kronologi.

Med udgangspunkt i hypotesen om at supplere projektopgaven men traditionel emneundervisning, vil vi i denne rapport opbygge og argumentere for et undervisningsforløb med "danerne kristnes" som overordnet emne i en 5. klasse. Vi vil dernæst diskutere hvilke forskellige pædagogisk - didaktiske overvejelser man skal tage hensyn til og være opmærksom på i et sådant forløb... Køb adgang for at læse mere

Danerne kristnes | Didaktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.