Undervisningsforløb om Dakota indianerne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Engelsk, Historie, Madkundskab
  • Godkendt
  • 9
  • 2880
  • PDF
  • Læreruddannelsen Jelling
  • 2003
  • 03-03-2005

Undervisningsforløb om Dakota indianerne

Tværfagligt undervisningsforløb i fagene historie, engelsk og madkundskab.

Problemformulering
Hvordan var Dakotas oprindelige livsform, kultur og religion?
Hvilke konsekvenser fik det for Dakota stammen, at amerikanerne overtog deres land?
Fagdidaktiske og pædagogiske overvejelser

Indhold

Emnebegrundelse: 2
Problemformulering: 2
Hvorfor tværfaglighed? 3
Formelt eller funktionelt tværfaglighed 3
Pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser i historie 3
Pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser i hjemkundskab.8
Pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser i engelsk 9
Konklusion 10

Uddrag

Emnebegrundelse:
Efter at have arbejdet med ”Den amerikanske Drøm” i faget engelsk, synes vi det kunne være interessant at lave et tværfagligt projekt omkring en af indianerstammerne i Nordamerika, nærmere betegnet Dakota stammen. Den hvide mands drøm om land og uafhængighed gik i opfyldelse på bekostning af indianernes liv og eksistens. Målet med dette projekt er at se ”Den Amerikanske Drøm” i et andet perspektiv, og forenkle det til undervisningsbrug i folkeskolen på 8. – 9. klassetrin.

Pædagogiske og fagdidaktiske overvejelser
Hvorfor tværfaglighed?

Ifølge folkeskoleloven § 5 skal indholdet i undervisningen vælges, så eleverne får mulighed for faglig fordybelse, overblik og sammenhænge. Derfor skal undervisningen dels være fagdelt og dels være tværfaglig, så eleverne for mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisning i tværgående emner og problemstillinger.1
Vi har derfor valgt at lave dette forløb om indianere som et tværfagligt emne, hvor vi inddrager fagene engelsk, hjemkundskab og historie. Vi mener, at eleverne vil få en dybere forståelse for emnet ved at lave det tværfagligt. Det vil bl.a. give dem mulighed for større fordybelse end den normale skolegang, som ofte er opdelt i moduler og eleverne vil se emnet i flere perspektiver, herunder den praktiske dimension... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om Dakota indianerne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.