Eksamensopgave om Cubakrisen 1962

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 28
  • 11106
  • PDF
  • Holbæk Seminarium
  • 2006
  • 22-11-2006

Eksamensopgave om Cubakrisen 1962

Eksamensopgave i historie om Cubakrisen 1962.

Problemformulering
Hvordan så den politiske situation ud under Den Kolde Krig mellem de to supermagter USA og Sovjetunionen; herunder med særlig henblik på Cubakrisen, og hvad der lå til grund for de to supermagters måde at handle på under krisen.

Indhold

Problemformulering s. 2
Synsvinkel 1
Indledning s. 3
Den politiske situation s. 3
Forholdet mellem USA og Cuba s. 5
Cubakrisen s. 7
Præsident Kennedys dilemma s. 9
Kennedy på skærmen s. 12
Reaktionerne s. 13
De to breve s. 14
Synsvinkel 2
Årsagerne s. 15
Krisens eftervirkninger s. 19
Synsvinkel 3
Fagdidaktik og formidling s. 21
Konklusion s. 26
Litteraturfortegnelse s. 28

Uddrag

Den politiske situation
Modsætningsforholdet mellem USA og Sovjetunionen gjorde, at man hver især prøvede at sikre sig faste støtter fra andre lande – den såkaldte inddæmningspolitik. Som Churchill havde nævnt i Fultontalen 1946, havde man delt Europa op mellem sig således, at Sovjet havde taget Østeuropa under sin kappe, mens USA var allierede med Vesteuropa. Derudover var det vigtigt for USA at sikre sig det amerikanske kontinent, både i frygt for kommunistisk udbredelse på den vestlige halvkugle, sovjetiske baser i egen baghave og rent historisk tradition – Monroedoktrinen, ”Amerika for amerikanere”3. Man lavede hurtigt en militær pagt på det amerikanske kontinent i form af Rioaftalen i 1947, som fastslog: ”Et væbnet angreb fra nogen stat mod en amerikansk stat vil blive betragtet som et angreb på alle amerikanske stater”.4 Man havde derved dannet en militæralliance med hele Latinamerika, som i 1948 førte til en Organisation af Amerikanske Stater OAS.

---

Cubakrisen er ikke et emne, der kan stå helt alene, men et delemne til emnet Kold krig. Kold krig er en meget vigtig, men svær periode at forstå. Derfor vil jeg mene, at emnet skal finde sted sidst i overbygningen. Den Kolde Krig har sin berettigelse i historieundervisningen pga. netop den indflydelse som den har haft i fortiden og på den udvikling, der er sket i nutiden. Den har påvirket os meget og Cubakrisen har ligeså. Udover den Kolde Krigs store indflydelse på vores historie og hvordan tingene ser ud i dag, er der også aktuelle situationer nu og i nærmeste fremtid, som kan forklares og perspektiveres tilbage på den Kolde Krig (Irak, Iran og atomvåben fx). Derfor er det et særdeles godt emne at tage op i historieundervisningen.

I arbejdet med historiske emner som Den Kolde Krig indgår desuden også det internationale samarbejde, hvor der fx kan arbejdes med FN, Nato og andre overstatslige organisationer. Det internationale samarbejde hviler på indsigt i andre kulturer. Derfor skal der i historiefaget også arbejdes med Europas og Verdens historie, hvor der ved emner ikke behøver at være direkte tilknytning til Danmarks historie. Hvis man for eksempel går i dybden med Cubakrisen, behøver Danmark ikke være direkte tilknyttet emnet74... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Cubakrisen 1962

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.