Cooperative learning i Fysik/kemi i 10. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Fysik/kemi
  • Godkendt
  • 14
  • 3469
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2009
  • 23-12-2009

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Cooperative learning i Fysik/kemi i 10. klasse

Om cooperative learning i Fysik/kemi i 10. klasse. Indeholder også forslag til et undervisningsforløb om mad og drikke hvor cooperative learning benyttes.

Indhold

Indledning 2
Begrebstilegnelse 3
Begrebstilegnelse i CL 3
Hverdagsforestillinger 4
Hverdagsforestillinger og CL 4
Undervisningsforløb 5
Rammer 5
Indhold 5
Mål 6
Færdighedsmål 6
Dannelsesmål 6
Vidensmål 6
Tilgængelighed 7
Forudsætninger 7
Progression 7
Differentiering 7
Evaluering 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning
I min tredje praktik havde jeg problemer med at motiverer eleverne i fysik/kemi timerne. Gennem undervisningen i didaktik stiftede jeg kort bekendtskab med Cooperativ Learning. Disse undervisningsstrukturer stiller læreren høje forventninger om en undervisning, hvor der er høj faglighed, aktiv deltagelse af alle elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Helt uden at jeg som lærer skal tænke på at motiverer mine elever. Det lyder lovende. Jeg har desværre endnu ikke haft mulighed for at afprøve disse strukturer i min undervisning. Jeg vil i denne opgave se teoretisk på, om Cooperativ Learning kan fremme elevernes evne til begrebsindlæring. Per Fibæk mener, at alt for mange elever får for lidt ud af skolen. De går ind og ud af skolen med samme forforståelse. Jeg vil give mit bud på om Cooperativ Learning kan være bidragende til, at dette fænomen mindskes.

Cooperativ learning vil i opgaven være forkortet til CL.

---

Hverdagsforestillinger
Hvorfor er det så svært at undervise, så eleverne lærer det, som er meningen, de skal lære?

Driver og Viennot finder i 1980 via undersøgelser frem til det fænomen5, at både elever og voksne studerende har forestillinger, som afviger fra de videnskabelige accepterede begreber.6 I Norden er man enige om at kalde det hverdagsforestillinger.

Eleverne møder ikke faget fysik/kemi ”tomme”. De har deres egne hverdagsforestillinger om fysiske og kemiske emner. Fx har mange børn ideen om, at strømmen kun løber én vej. De bygger deres forestillinger på observans, erfaringer og den daglige tale. Driver og Viennots undersøgelse bekræfter også Per Fibæk Laursens ...

---

Undervisningsforløb
Rammer
Målgruppen er 10. klasse på en efterskole.
Klassen er på 24 elever, som inddeles i 6 teams af 4 elever. Teamene er heterogene.
Hver lektion er 1t 45m lang inklusiv pause. Der er to lektioner om ugen.
Indhold
CL er ikke en aktivitet i selv. De er afhængige af et indhold, men indholdet er ikke bestemt af strukturerne.
Struktur + indhold = aktivitet11
Jeg har valgt emnet mad og drikke, da dette er et emne, eleverne kan forholde sig til. De er daglige forbrugere af det og bør derfor også kvalificeres til at træffe de rigtige valg af ernæring. Mine mål... Køb adgang for at læse mere

Cooperative learning i Fysik/kemi i 10. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.