Eksamensopgave om Cooperative Learning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 5409
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2008
  • 09-06-2009

Undervisningsforløb: Eksamensopgave om Cooperative Learning

Eksamensopgave i didaktik om Cooperative Learning med undervisningsforløb i matematik til en 2. klasse.

I denne opgave vil vi vise, hvordan man kan bruge samarbejde om læring i sin undervisning. Det vil vi gøre ved først at beskrive hvad samarbejde om læring går ud på, dernæst vil vi udforme et undervisningsforløb ud fra vores grundpositioner. Fra forløbet vil vi dykke ned i to lektioner og lave en nærmere analyse af disse. Til sidst vil vi sammenfatte opgavens dele. Men først vil vi definere vores didaktiske grundpositioner.

Indhold

Indledning:
Didaktiske grundpositioner
Samfundssyn:
Menneskesyn:
Dannelsessyn:
Læringssyn:
Samarbejde om læring/Cooperative Learning
Visionerne i SOL
Strukturerne:
De sociale lærerprocesdomæner – Teambuilding og classbuilding
Kognitive lærerprocesdomæner – Tankefærdigheder, og viden og færdigheder
Kommunikative lærerprocesdomæner – Kommunikative færdigheder og vidensdeling
Evaluering:
Undervisningsforløbet:
Undervisningsplan i skitseform:
Analyse af to lektioner
Aktivitet 1:
Aktiviteten i forhold til vores didaktiske grundpositioner:
Aktivitet 2:
Aktiviteten i forhold til vores didaktiske grundpositioner:
Aktivitet 3:
Aktiviteten i forhold til vores didaktiske grundpositioner:
Aktivitet 4:
Aktiviteten i forhold til vores didaktiske grundpositioner:
Sammenfatning:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
Det er fredag i 5. lektion. Ved tavlen står der to lærerstuderende og forsøger at formidle den vigtige kundskab: at gange. I klasselokalet sidder der 22 trætte elever. De har haft en lang dag, og undervisningen ved tavlen er statisk og kedelig. Praktikanterne forsøger ivrigt at inkludere alle
elever i undervisningen, men der er ganske få, der reagerer på de spørgsmål, de stiller. Resten er døset hen i en tankevirksomhed, der drejer sig om alt andet end matematik. Praktikanterne kigger lidt opgivende på hinanden og stiller sig selv spørgsmålet: Hvordan vi får alle til at deltage aktivt vores undervisning?
Dette er et uddrag fra vores logbog fra vores 1. års praktik. Dengang vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre anderledes for at få alle til at deltage aktivt, kommunikere og interagere med hinanden og styrke faglige og sociale kompetencer. I arbejdet op til denne opgave er vi stødt på en ny læringsstruktur, som vi tror på kan være brugbar til at løse de problemstillinger, vi stødte på i praktikken: Cooperative Learning eller på dansk: samarbejde om læring.

Undervisningsforløbet:
Det undervisningsforløb vi præsenterer er planlagt til brug i matematik. Undervisningsforløbet er ikke afprøvet, men er en konstruktion, baseret på en 2. klasse vi sammen havde i praktikken. Derfor er klassesammensætningen af elever og miljøet, som vi husker den.
Forløbets varighed er tiltænkt til 3 uger med 5 lektioner per uge. Vi har baseret vores planlægning på SMTTE modellen, da vi mener, den indkapsler de centrale didaktiske overvejelser og niveauer man skal indtænke i planlægning, udførsel og evaluering af undervisningen

Vi vil udforme vores forløb, så det lægger sig op ad læringsstilen ”SOL”. Dette gør vi fordi, vi mener, det er den bedste metode til at styrke fællesskabsfølelsen i klassen, de sociale kompetencer, solidariteten, empatien og den demokratiske dannelse. Dette jf. vores menneske – og dannelsessyn,
og for at styrke det faglige indhold i undervisningen for den enkelte. Dermed håber vi at have påbegyndt en proces til at opfylde en del af trinmålene efter 3. Klasse og formålsparagraffen for folkeskolen... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om Cooperative Learning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.