Computerspillets fortællinger | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 10
  • 3765
  • PDF
  • 2012
  • 06-05-2012

Eksamensopgave: Computerspillets fortællinger | Læremiddelanalyse

Skriftlig eksamen dansk. Første årgang, dansk - den skolebaserede læreruddannelse.

Opgaven tager udgangspunkt i et uddrag af et undervisningsmateriale: Computerspillets fortællinger, af Trine May og Bo Kampmann Walther, Gyldendal 2010.

1. Undervisningsmaterialet skulle analyseres (s.21-39)som et materiale til brug for undervisning i medier i danskundervisning på mellemtrinnet.
2. undervisningsmaterialet (s.21-39)skulle karakteriseres og vurderes, samt inddrage mediedidaktik og medieteori smat faghæftet for dansk.

Computerspillets fortællinger, af Trine May og Bo Kampmann Walther, Gyldendal 2010.
s. 21-39

Indhold

Indledning s.2
Metode s.2
Analyse af undervisningsmateriale s.2
Den didaktiske trekant s.3
Mediesyn s.5
Karakterisering og vurdering af opgaverne i undervisningsmateriale s.6
Model til analyse af computerspil s.6
Den fænomenologiske tilgang s.7
Zigzag modellen og faghæftet for dansk s.8
Konklusion s.9
Litteraturliste s.10

Uddrag

Metode

I min analyse af undervisningsmaterialet computerspillets fortællinger, vil jeg bl.a. benytte mig af Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansens didaktiske trekant, der fremstiller undervisning som et samspil mellem lærer og elever omkring et indhold, i dette tilfælde undervisningsmaterialet. Ligeledes vil jeg prøve at redegøre for hvilket mediesyn undervisningsmaterialet har, dette ved brug af den svenske medieforsker Karin Stigbrand. I min karakteristik og vurdering af opgaverne i computerspillets fortællinger vil jeg gøre brug af Stig Toke Gissels model til analyse af computerspil, samt beskrive den fænomenologiske tilgang til mediet og herunder komme ind på Birgitte Tuftes zigzagmodel.

Analyse

Undervisningsmaterialet computerspillets fortællinger er skrevet af Trine May og Bo Kampmann Walther (herefter kaldt May og Walther) og er udgivet i 2010. Jeg er stødt på Trine May i mange sammenhænge i mit arbejde på mellemtrinet. Bl.a. har vi arbejdet med undervisningsmaterialer fra forfatterserien og genreserien. Derudover har jeg stiftet bekendtskab med fandango-bøgerne. Det betyder at jeg på forhånd har et kendskab til hende og hendes værker. Skardhamar vil kalde det... Køb adgang for at læse mere

Computerspillets fortællinger | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.