Ro i idrætsundervisningen med Classroom Management

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 11
  • 3448
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 29-07-2005

Eksamensopgave: Ro i idrætsundervisningen med Classroom Management

Problemformulering

Hvorfor har børn behov for Classroom Management? Hvordan kan man bruge Classroom Management i idræt?
Hvilken betydning har Classroom Management på socialiseringen i klassen?

Indhold

Indledning side 2
Problemformulering side 2
Den ændrede børnekarakter i det postmoderne samfund side 3
Den kritiske-konstruktive teori side 4
Socialiseringsaspektet i idræt side 5
Det sociale ansvar contra det personlige ansvar side 6
Classroom management i idræt side 7
Konklusion side 10
Litteraturliste side 11

Uddrag

Indledning

I min fjerde års praktik oplevede jeg, hvordan man havde indført en struktur i en 2. klasse med henblik på at skabe mere ro i idrætsundervisningen. Den struktur var med til at fjerne en uheldig tendens, bestående i larm og støj og mangel på respekt, der havde udviklet sig gennem klassens første år i skolen. Strukturen var en konsekvens af, at eleverne ikke selv formåede at ”geare ned” efter endt omklædning inden idrætstimerne - en situation der oftest var præget af, at der helst skulle være ”så meget larm som muligt”.

Det høje støjniveau og mangelen på struktur før og i undervisningen gør, at man som lærer bruger en masse kræfter på at skælde ud, og dermed skabes der allerede fra starten en negativ stemning i hallen, hvilket ikke er befordrende for en optimal undervisningssituation. Desuden går sparsom undervisningstid tabt, og man når ikke alt det, som der var planlagt, hvilket er til stor ærgrelse for både lærer og elever.

I den pågældende 2. klasse havde idrætslæreren derfor udarbejdet et regelsæt, der gjorde at eleverne nu uden larm og støj formåede at klæde om for derefter stille og roligt at gå ind i hallen og sætte sig ned, alt imens læreren udnyttede tiden til at gøre hallen klar og finde redskaberne frem.

Efter at have stødt på denne struktur i min praktik førte det mine tanker hen på Classroom Management, som beskriver en metode til at skabe ro om eleverne så de derved kan koncentrere sig om undervisningen. Derfor har jeg i denne opgave valgt at se nærmere på mulighederne for at overføre Classroom Management begreberne til idrætsundervisningen.

Den ændrede børnekarakter i det postmoderne samfund

Samfundet ser anderledes ud i dag end for generationer tilbage. Denne ændring har naturligvis også fået en betydning for nutidens børn unge, der i høj grad er præget af det hurtige og til tider forvirrende samfund, som vi lever i. I den ændrede karakter, der er sket hos børn i de senere år, finder jeg berettigelsen for at benytte mig af elementer fra Classroom Management(CR) metoden.

Ud fra Thomas Ziehes begrebsapparat ”den første og den anden modernisering”1, vil jeg beskrive den ændrede struktur i samfundet,... Køb adgang for at læse mere

Ro i idrætsundervisningen med Classroom Management

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.