Cirkusforløb i indskolingen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Idræt
  • Godkendt
  • 9
  • 2356
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2001
  • 12-12-2002

Cirkusforløb i indskolingen

Studieprodukt om et idrætsforløb til indskolingen i folkeskolen.

Idrætsforløbet handler om et Cirkus.

Produktet er et forløb i indskolingen.

Indhold

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder side 2
Elevforudsætninger og motivation side 2
Lærerrolle side 3
Tilrettelæggelse og praktisk organisation side 4
Mål for undervisningen/former/sikkerhed side 5
Differentiering side 6
Litteraturliste side 8
Bilag 1 side 9
Bilag 2 side 10

Uddrag

Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder (CKF)

Formål og CKF er bindende forskrifter for den enkelte lærer, mens læsevejledningen er tænkt som materiale til inspiration og vejledning ved lærerens tilrettelæggelse af undervisningen.
Formået med undervisning i idræt, stiller blandt andet krav til læreren om at medvirke til at opdrage eleverne til ?at tage ansvar og at indgå i et forpligtende fællesskab?.
Vi har forsøgt at skabe sammenhæng mellem handleform, faglig metode og brug af perspektiv. Eleverne får lov til at afprøve sig selv ved at eksperimentere med f.eks. balancer og redskabskombinationer. For dem der er indstillet på det, er der mulighed for at øve en rytme. Endelig understreges betydningen af samarbejde ved det at børnene i fællesskab er med til at udvikle en leg.

Den faglige metode er instruktion, tilpasset aldersgruppen. Hertil kommer at børnene selv får mulighed for at eksperimentere, når det gælder arbejde med balancer.
Det er desuden muligt at variere metoderne fra de lukkede, hvor læreren bestemmer form og indhold, og til de åbne, hvor eleverne finder løsninger inden for de givne rammer. Undervisningen til børn i indskolingen lægger op til et legende og et eksperimenterende perspektiv. Det er op til læreren i de enkelte øvelser at tydeliggøre fokus og perspektiv således at børnene forstår, hvad der er centralt i situationen.

Vi har taget hensyn til følgende kriterier i forbindelse med valg af indhold.
* Børnenes psykomotoriske udvikling
* Deres erfaringsmæssige baggrund fra leg og fritid, samt erfaring med opgaver, der stiller krav til kropsbeherskelse... Køb adgang for at læse mere

Cirkusforløb i indskolingen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.