Om cirkler og kugler til 6. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 5
  • 1588
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2004
  • 23-02-2005

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Om cirkler og kugler til 6. klasse

Eksamensopgave om cirkler og kuglers geometriske natur.

Vi vil undersøge cirklen og kuglens geometriske natur.
Når vi siger at noget er rundt kan det være rundt på flere måder: Cirkel, oval, ellipse, cylinder, kugle. Matematik er et kodesprog der bruges helt ubevidst og nogle gange forkert eller fejlagtigt. Når man f.eks. siger at ”denne kop er rund”. Er den så rund som en kugle eller en cylinder eller konisk? Altså hvad er det der er rundt?

Indhold

Indhold 1
Indledning 1
Omkreds, diameter og p 2
Undervisningsforløb 2
Fra Fælles mål: 3
Pædagogiske teorier 4
Afslutning 4
Litteraturliste 5

Uddrag

Undervisningsforløb
I vores planlægning af undervisningsforløbet til en 6. klasse har vi set SMTTE – modellen som et godt og enkelt redskab til at strukturere sammenhængen mellem ens mål og arbejdsformer/tiltag i undervisningen.
SMTTE – modellen er dynamisk da den giver læreren mulighed for at justere tiltagene løbende, hvis de tegn der observeres ikke stemmer overens med målene.

---

Arbejdsformer:
Eleverne skal arbejde i værksteder med forskellig tegning, beregning og konstruktion af polygoner, cirkler og kugler med både åbne og lukkede opgaver.
Eleverne kommer mest til at arbejde i små grupper hvor kommunikation og fælles problemløsning bliver vigtige elementer. Men der vil også være opgaver der skal løses individuelt; dette kan give nogle elever mere ro til matematisk fordybelse og for andre vil det blot give en afvekslende arbejdsform.

---

Evaluering:
Eleverne skal hver dag føre en logbog udfra givne spørgsmål. Logbogen skal bruges som udgangspunkt for en ugentlig evalueringssamtale .
Logbogen og evalueringssamtalen er en øvelse i at sprogliggøre matematik og er med til at opfylde nogle af kravene i Fælles mål:... Køb adgang for at læse mere

Om cirkler og kugler til 6. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.