Eksamensopgave om cichlide adfærd

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 12
  • 3498
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2004
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om cichlide adfærd

Eksamensopgave i biologi om cichlide adfærd.

Problemformulering
Vi vil beskæftige os med cichlide adfærd, fortrinsvis yngleadfærd. Cichlider kan umiddelbart inddeles i fire grupper:
Fritlegende, hulelegende, larvophile og ovophile arter.
Rapporten vil indeholde en detaljeret beskrivelse af disse fire grupper.
Herudover vil rapporten indeholde hvad der har gjort sig gældende for tilpasning til miljøet
dvs. cichliders udvikling.
Desuden vil fagdidaktiske overvejelser også indgå.

Indhold

Indledning 2
Hvad er en cichlide 2
Generelle adfærd 3
Fritlegende arter 4
Hulelegende arter 7
Larvophile arter 8
Ovophile arter 8
Evolutionen 10
Fagdidaktik 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning:
Vi vil denne rapport beskæftige os med etologien omkring cichlider. Evolutionen har gjort at cichliderne har tilpasset sig meget varierede miljøer. De har udviklet sig til specialister, i hver deres lille habitat. Det er faktorer som fødesøgningsteknik og yngleadfærd. Det ville være meget omfattende at beskrive alle de specifikke teknikker, derfor vil vi fortrinsvis beskrive yngleadfærden. Det interessante ved cichlider, er at familien har udviklet flere former for yngleadfærd. De har fire forskellige reproduktionsformer. Rapporten vil desuden indeholde didaktiske overvejelser om cichlider som undervisningsmateriale i folkeskolen.

Hvad er en cichlide?
I fjern fortid har fisk fra havet vandret op i floderne og udviklet sig til cichlider gennem millioner af år. De har langsomt tilpasset sig livet i ferskvand, nogle i floder andre i søer. Cichlidernes geografiske udbredelsesområde strækker sig over tropiske og subtropiske egne. De lever fortrinsvis i Afrika, Syd og Mellemamerika.

Cichliderne er en samling fisk af samme familie med visse fælles træk. De kan nemmest sammenlignes med aborren (udseensmæssigt). Særlige vigtige fællestræk er at de kun har et næsebor, på hver side af hovedet. At cichlider kun har 2 næsebor er et specifikt kendetegn ved denne familie af fisk (der dog enkelte undtagelser). Eksperimentelle undersøgelser af cichlider, har vist at deres lugtesans kun er svagt udviklet. Deres vigtigste sans er synssansen (med undtagelse af den blinde hule cichlide Lamprologus Lethops). Så næsten alle cichlider har meget veludviklede øjne. Det er karakteristisk at de har et todelt sideliniesystem. Sideliniesystemet er et meget vigtigt sanseapparat som bruges til orientering. Systemet består af overfladisk beliggende kanaler som er fyldt med slim. I disse sidder der sanseceller der er følsomme overfor trykbølger. Kanalerne sidder dels som 3 kanaler på hovedet og 2 på kroppen (todelt). De fleste fisk har et ubrudt sideliniesystem, som løber i en svag... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om cichlide adfærd

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.