Case | Analyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 5
  • 1824
  • PDF
  • 2012
  • 06-05-2012

Case | Analyse

Psykologiopgave om socialisering, modernitet og identitet.

Analyse af en case, hvor bl. a. Bowlbys Micro og makro teori bliver brugt. Bronfenbrenners tilknytningsforhold bliver også brugt.
Senere i opgaven er der handlemuligheder, og der er til slut en konklusion.

Casen handler om en dreng fra 2. klasse, som har svært ved at indgå i klassens fællesskab.

Indhold

Indledning
Case
Teori
Analyse
Handlemuligheder
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Vi har i denne opgave valgt at tage udgangspunkt i en case fra vores egen praktik. Vi vil belyse den indregående og ydergående teori fra henholdsvis Bowlby og Bronfenbrenner.

Vi vil benyttet Bowlbys tilknytningsteori, og Bronfenbrenners Mikro og Makro system, til at give mulige forklaringer på vores case hovedperson, sådan vi som lærerstuderende formår at forbedre handlemulighederne, i forhold til at styrke barnets sociale kompetencer i skolen såvel som i hjemmet. Handlemulighederne er sældeles vigtige, for vores kommende praktik, da vi kan forbedre elevens kompetencer i sociale sammenhænge. Vi glæder os til at fordybe os i denne case, da det bliver spændende at kunne bruge disse handlemuligheder i praksis.

Case
Vi observerede, at Mads fra 2.B har svært ved at indgå i klassens fællesskab. Han sidder ofte alene, og når der er gruppearbejde, trække han sig væk fra gruppen og får ikke lavet noget. Hvis læreren presser Mads til at samarbejde i gruppe, reagerer han ved at kaste med bogen og gå ud af klasselokalet. Ligeledes er der også observeret, at Mads leger alene i frikvarteret selvom han... Køb adgang for at læse mere

Case | Analyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.