Bacheloropgave om byudvikling og dannelse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Bacheloropgave
  • Godkendt
  • 23
  • 7572
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2007
  • 22-01-2008

Bacheloropgave om byudvikling og dannelse

Bacheloropgave i geografi om byudvikling og dannelse.

Problemformulering
Hvordan kan byudvikling bidrage til elevernes dannelse og identitet?

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Begrebsafklaring. 2
Byudvikling: 2
Dannelse: 4
Metode og afgrænsning 5
Geografi 7
Moderniteten. 8
Ziehe 9
Giddens 11
Delkonklusion 12
Dannelsesdidaktik. 13
Delkonklusion 18
Sammenfatning. 19
Konklusion 20
Perspektivering 21

Uddrag

Indledning.
Da jeg gik i skole igennem 80'erne, var det under 1975 loven. I denne lov var undervisningen i geografi, biologi og historie ikke fagdelt i 3-5 klasse. Geografi var selvstændigt fag i 6-7 klasse og så var det slut med geografi som sådan. Når jeg tænker tilbage på min skolegang, har jeg altid syntes, at vi ikke fik dybdegående undervisning i geografi. Især da der skete så mange omvæltninger i slutningen af 80'erne hvor jeg ikke længere havde geografi. Vi havde selvfølgelig samtidsorientering, men jeg synes ikke det var godt nok mht. geografidelen. Og jeg er ret sikker på, at der ikke blevet tænkt i geografi som et dannende fag. Derfor vil jeg med denne opgave søge at klarlægge noget af geografis dannende aspekt, nærmere præciseret ved at kigge byudvikling i et lokalt område. Mest fordi det interesserer mig, men også fordi jeg mener at det har stor relevans for eleverne i de store klasser set i et dannelsesmæssigt perspektiv. Vi har i Danmark en folkeskole, som bl.a. har til formål, at bidrage til den enkelte elev alsidige udvikling, herunder elevens dannelse. Dette bidrag består i at give den enkelte elev de rette redskaber til at kunne tilegne sig de nødvendige kundskaber for at kunne begå sig i det nutidige samfund og til at kunne præge fremtidens ditto. Når elevens dannelse således er et stort fokuspunkt i folkeskolen, så er der også et element af dannelse i de enkelte fag... Køb adgang for at læse mere

Bacheloropgave om byudvikling og dannelse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.