Undervisningsforløb om brøker på mellemtrinnet

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 15
  • 2879
  • PDF
  • Læreruddannelsen Hjørring
  • 2007
  • 22-04-2007

Eksamensopgave: Undervisningsforløb om brøker på mellemtrinnet

Eksamensopgave i matematik med et undervisningsforløb om brøker på mellemtrinnet.

Problemformulering

Hvordan støttes eleverne i arbejdet med brøkbegreb på 4.-6. klassetrin?
Hvordan kan konkrete materialer støtte arbejdet med brøker i 4.-6. klasse?

Indhold

Indledning og problemformulering
Metodeafsnit
Begrebsafklaring
Forslag til undervisning.
Eksempel:
Beskrivelse af brøkspil
Diskussion
Konklusion
Bilag
Litteraturliste:

Uddrag

Vi har valgt at skrive om brøker på mellemtrinet og om hvorledes konkrete materialer kan understøtte brøkbegrebet og brøkregning.
Vores opfattelse af brøkregning er, at det for mange elever er mere vanskeligt at regne med de rationale tal, end det er at regne med naturlige tal. Vi har derfor valgt at sætte os ind i denne , regneart, fordi vi husker dette, fra vores egen skoletid, som værende meget svært at forstå.

Da vi selv blev introduceret for brøker i folkeskolen, foregik det på en sådan måde at vi blev fortalt hvordan man regner med brøker, men vi fik aldrig forståelse for hvorfor man gjorde sådan. Dette gjorde det svært at forstå at en brøk er en del af en helhed.
Brugen af algoritmer gjorde noget der i virkeligheden er enkelt meget kompliceret. Vi lærte at regne med brøker pr. automatik. Det gjaldt altid om at finde en fællesnævner og så huske hvad det gik ud på (når man skulle addere to brøker). En huskeregel var f.eks. at tæller = top og nævner = nedenunder, men forståelsen udeblev.

---

Metodeafsnit
For at slå tonen an, har vi valgt at give en begrebsafklaring på brøkbegrebet. Vi vil give forslag til forskellige ting om metoder man kan bruge i brøkundervisningen, hvor vi lægger stor vægt på konkrete materialer og forståelse af brøker, hvorigennem regning med brøker bliver understøttet. For at opgaven ikke bliver for bred har vi valgt at koncentrere os om indføring af brøker ved hjælp af materialer på mellemtrinet. Vi vil inddrage John Deweys erfaringsdannelsesteori, til at understøtte og begrunde brugen af
konkrete materialer i undervisningen. Herefter vil vi i en diskussion, komme med nogle didaktiske og pædagogiske overvejelser, omkring brugen af hjemmelavede materialer/ medbragt hjemmefra. Vi vil bl.a. inddrage Freinet. Ydermere vil vi give et forslag til hvilke undervisningsmaterialer vi mener er relevante... Køb adgang for at læse mere

Undervisningsforløb om brøker på mellemtrinnet

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.