KonteXt 4 og Sigma for fjerde sammenligning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Matematik 1. - 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 8
  • 3612
  • PDF
  • Læreruddannelsen Skive
  • 2002
  • 26-01-2012

Læremiddelanalyse: KonteXt 4 og Sigma for fjerde sammenligning

En semesteropgave i matematik med en sammenligning af hvordan KonteXt 4 af Michael Wahl Andersen og Sigma for fjerde af Henry Schultz, Ivan Christensen og Benny Syberg behandler emnet Geometri på 4. klassetrin

Indhold

Valg af emne og bøger 2
Præsentation af emne 2
Præsentation af bøger 2
Kontext 2
Sigma 2
Bogsammenligning 3
Relation til undervisningen 3
Kontext 3
Sigma 5
Relation til faghæfte 6
Kontext 6
Sigma 7
Vurdering 7
Kriterier 7
Vurdering 7
Konklusion 8
Litteraturliste 8

Uddrag

Præsentation af emne
Vi har valgt at arbejde med præsentation af emnet Geometri i 4. klasse ud fra 2 forskellige lærebogssyste-mer. Geometri udemærker sig undervisningsmæssigt ved at man kan finde mange eksempler i hverdagen, som man kan undersøge nærmere. Vi har valgt at se på de faglige aspelter der har med geometriske figurer, vinkler, spejling/symmetri, tegning/isometrisk tegning, areal og omkreds at gøre, da det må være hvad der arbejdes med på dette klassetrin. Vi har valgt ikke at se på bøgernes gennemgang af fx. mønstre.

Kontext
Kontext er et nyt system fra 2003 hvor der foreligger en kernebog, træningshæfte og en kopimappe. På for-lagets hjemmeside kan man finde en foreløbig lærervejledning, ligesom man kan se at der i serien også kommer en fordybelsesbog, begge dele forventes på gaden i foråret 2004. Kernebogen indeholder forskelli-ge emner, alle er opbygget efter samme princip: Forsiden til hvert kapitel/emne er fyldt med billeder der ...

---

Sigma
Den første Sigmabog udkom i 1978, og den vi sidder med er en version fra 1996. Systemet inderholder en elevbog, facitliste til elevbogen, lærerens bog samt en kopimappe. Man kan undre sig over, at det er nød-vendigt med en facitliste, da man må forvente at læreren kan regne opgaverne selv. I lærerens bog findes... Køb adgang for at læse mere

KonteXt 4 og Sigma for fjerde sammenligning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.