Bismarck udenrigspolitik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • 6
  • 1436
  • PDF
  • Frederiksberg Seminarium
  • 2003
  • 04-04-2004

Semesteropgave, Undervisningsforløb: Bismarck udenrigspolitik

I Europa er perioden efter revolutionerne i 1848 til første verdenskrig
præget af nationalisme og imperialisme. Statsmagten voksede og fik mere
betydning for europæernes liv. Staterne førte mange krige mod hinanden og
magtbalancen blev forskubbet flere gange.
Bismarck var istand til at opnå Tysklands samling og med denne samling
opstår der i Europa et økonomisk og militærisk magtcentrum . Gennem
Bismarcks kloge og velovervejede politik opnåede han at etablere den nye
stormagt i midten af Europa og igennem hans udspekulerede alliance-system
udenrigspolitisk at sikre det tyske rige.
Især Bismarcks udenrigspolitik og den alliance-politik han førte, finder
vi særdeles interessante og vil i den følgende synops undersøge og
vurdere, hvilken betydning den har haft for opretholdelsen af den
politiske stabilitet i Europa.

Problemformulering

Med udgangspunkt i Bismarcks udenrigs- og alliance-politik, vil vi vurdere
i hvilken grad disse har haft betydning for opretholdelsen af den
politiske stabilitet i Europa i perioden fra 1864-1890?

Bismarck udenrigspolitik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.