Biotop i byen | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 6
  • 1999
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2003
  • 13-08-2004

Undervisningsforløb, Undervisningsplan: Biotop i byen | Eksamensopgave

Eksamensopgave i natur/teknologi om biotopundersøgelser i byen med tilhørende undervisningsforløb til 5.-6. klasse.

Arbejdet med ”biotop i byen” gør eleverne opmærksom på de levende i naturen omkring dem, derfra kan de selv gå videre med opdagelsen gennem deres daglige og sidste men ikke mindste at lære at passe på naturen.

Indhold

Begrundelse for emnevalg
Progression
Undervisningsplan til 5. –6. klasse
Undersøger en biotop i byen
Mål for hele forløbet i forhold til klare mål:
Indhold
Arbejdsmåde
Fokuspunkter
Status
Kvaliteter i undervisning
Forløbs beskrivelse
1. Periode: sommerperiode
2. vinterperiode.
3. forårsperiode.

Uddrag

Indhold
Undervisningen er tænkt at deles op i 3 perioder: sommer, vinter og forår.
1.periode ( sommer ) ligger ved start af skoleåret og er det længste periode, hvor hovedarbejdet
skal lægges. Eleverne skal:
 Finde ud af hvad en biotop er samt at give eksempler på de biotoper, de kender
 Gruppebaseret arbejde: hver gruppe vælger en biotop, som har beliggenhed i nærheden af
skolen ( den skal godkendes af læreren )
Biotopen skal have en størrelse af ca. 10mx 4 m. Den kan være en jordbund- biotop, et
vandløb, en sø, eller én, der består af begge dele
 Kortlægge den valgte biotop
 Arbejde ude ved biotopen:
- Observere dyrene / planterne på stedet, lysforholdet
- Måle temperaturer i vand, luft, jord
- Udtager prøver af planter / indfanger dyr til at tage med tilbage til klassen
 Arbejde... Køb adgang for at læse mere

Biotop i byen | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.