Muskler og træning | Undervisingsplan

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Biologi
  • Godkendt
  • 20
  • 4405
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2002
  • 24-04-2003

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Muskler og træning | Undervisingsplan

Eksamensopgave i biologi om muskler og træning.

Opgaven handler om muskeltyper og muskelfibre. Vi beskriver deres funktion og fysiologiske opbygning. Hvorefter der tager udgangspunkt i et tværfagligt forløb.

Det tværfaglige undervisningsforløb er i biologi og idræt, hvor målet er:
"eleven på ovenstående måde provokeres til at efterstræbe ny erkendelse og viden. Dette finder vi i fornuftig grad kan tilfredsstilles i følgende oplæg til problembaseretprojektarbejde omhandlende muskler og træningslærer. "

Indhold

Kroppens muskulatur 3
Musklen 3
Muskelfiberen 3
Muskelstimuleringen 4
Muskelkontraktionen 4
Kontraktionstyper og muskelspænding 5
Musklernes energiforbrug 5
Muskler og Træning 6
Muskelfibertyper 6
Type I-fibre: 7
Type IIb-fibre: 7
Type IIa-fibre: 7
Muskelfibertyper i forskellige sportsgrene: 7
Fysiologiske faktorer af betydning for musklens kraftudvikling 7
Musklens udgangslængde: 7
Musklens forkortnings/strækningshastighed: 8
Musklens tværsnit: 8
Summation: 8
Indledning af bevægelsen: 8
Opvarmning: 9
Træningsformer 9
Styrketræning: 9
Udholdenhedstræning: 10
Træthed og restitution. 10
Fagdidaktisk plan for undervisning i muskel- og træningslære i biologi. 10
Nysgerrigheden skal vækkes 11
Dissektion af kylling: 11
Mælkesyreophobning: 11
Projektarbejdet: 12
Tværfagligt forløb: 12
Bevidsthed om sund livsstil: 12
Fremlæggelse: 12
Bilag 13
Litteraturliste: 21

Uddrag

Kroppens muskulatur
Vi har tre typer muskulatur i kroppen. Glat muskulatur der indgår i vores indvolde (indvoldsmuskulatur), tværstribet muskulatur der er fæstet til vores skelet så vi kan bevæge os (skeletmuskulatur) og vores hjertemuskulatur. Vi har valgt at fokuserer på den tværstribede muskulatur, da den er mest interessant i træningsøjemed.
Den tværstribede muskulatur udgør 35- 40 % af legemsvægten hos de fleste mennesker. Der er dog yderpunkter på ca. 20 % hos ekstremt overvægtige og ca. 60 % hos ekstremt veltrænede mennesker.

Musklen
En muskel består af forskellige celler og væv. Først og fremmest muskelceller, der pga. deres lange tynde form kaldes muskelfibre. Den enkelte muskelfiber er omgivet af bindevæv (endomysium)(se fig.1). Muskelfibrene er i variabelt antal samlet i bundter der er omgivet af et lidt grovere lag bindevæv (perimysium). Muskelfiberbundterne ...

---

Fagdidaktisk plan for undervisning i muskel- og træningslære i biologi.
CKF for faget biologi indledes med et afsnit om sociologen Niklas Luhman metodiske betragtning af mennesket som værende et selvreferentielt og autopoetisk system. Hermed en forståelse af at mennesket er et selvskabende system der skaber sin egen virkelighed. Implicit i denne forståelse ligger at systemer (læs mennesker) ikke umiddelbart kan overføre information fra et system til et andet system. Denne betragtning bliver interessant i forbindelse med en undervisningssituation, idet vi som lærer dermed ikke er i stand til at overføre viden til eleverne. Det vi kan er i stedet at skabe / provokerer til en indre uligevægt i elevens virkelighed. Systemet (eleven) vil da gå i gang med at konstruere en virkelighed, der kan råde bod på den opståede uligevægt. Under genskabelsen af ligevægt opstår ny erkendelse... Køb adgang for at læse mere

Muskler og træning | Undervisingsplan

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.