Biografier for børn | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk 4. - 10. klassetrin
  • Godkendt
  • 18
  • 6160
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2005
  • 08-02-2006

Nykritisk analyse: Biografier for børn | Eksamensopgave

Eksamensopgave i dansk om biografier for børn

Opgaven indeholder analyser af tre biografier for børn, som omhandler H.C. Andersen samt en diskussion af biografiens relevans i folkeskolen i dag.

Problemformulering
Med udgangspunkt i en analyse af tre forskellige biografier for børn samt Fælles Mål, Dansk vil vi diskutere, om biografier er relevante at bruge i danskundervisningen i folkeskolen og i givet fald med hvilke formål?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Biografien som genre 3
Den litterære biografi 3
Analyse af biografier 4
Johannes Møllehave: H.C. Andersens liv fortalt for børn 4
Hjørdis Varmer: Den fattige dreng fra Odense 6
Louis Jensen: Tinhjerte og ællingefjer 8
Sammenlignende analyse 10
Biografien i folkeskolen 12
Biografiens relevans 14
Konklusion 15
Litteraturliste 17

Uddrag

Metode
I denne opgave har vi valgt at tage udgangspunkt i den nykritiske metode i analysen af de tre biografier, da biografien som genre har en del ligheder med fiktionen. Dog har vi udvidet metoden en smule, da den nykritiske tilgang ikke er helt dækkende i analysen af en biografi. Således har vi tilføjet spørgsmålene, hvad lægger de tre bøger vægt på i deres udvælgelse?, hvordan forstår de hver især H.C. Andersen? Får vi relevant viden?
På baggrund af en sammenligning af de tre biografier følger en pædagogisk/didaktisk redegørelse for, hvilke muligheder biografien giver undervisningen samt en vurdering af materialets brug i folkeskolen. Når vi i opgaven nævner den traditionelle biografi er det vores egen betegnelse for en biografi med en enkel og kronologisk opbygning.
I opgaven benytter vi grammatisk komma... Køb adgang for at læse mere

Biografier for børn | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.