Billedsprog og identitet | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 6
  • 1678
  • PDF
  • Læreruddannelsen Esbjerg
  • 2002
  • 15-02-2003

Billedsprog og identitet | Synopsis

Synopsis til billedkunsteksamen om identitet og billedkunst.

Problemformulering
Hvordan kan man via arbejde med en billedsøjle opnå at eleverne får en større viden om symbolik og billedsprog?

Indhold

Indledning: 1
Problemformulering: 1
Metodeovervejelser: 1
Formål ifølge faghæfte: 2
Billedpædagogisk teori: 2
Undervisningsforløb: 3
Fagdidaktiske overvejelser: 3
Målet: 4
Arbejdsbeskrivelse: 4
Materialer: 5
Litteraturliste: 5

Uddrag

Indledning:
Billedkunst er et overset fag i folkeskolen og det er derfor vigtigt, at vi kommer ud i folkeskolen med visioner for faget. I vores praktik har vi oplevet, at billedkunst ofte bliver betragtet som et fag hvor man kan ?slappe af, hvor man ikke behøver at være forberedt og hvor det egentlig bare går ud på at eleverne hygger sig og har det sjovt. Men kigger vi på CKF?erne for billedkunst er der en masse retningslinier for faget, som vi mener det er vigtigt, at få lært børnene om. Det er et grundlæggende behov for mennesket/barnet ? at være skabende. Alle børn besidder i en eller anden udstrækning evnen til at være skabende, og det er vores mål, at få dette frem hos den enkelte elev. Tit og ofte kan barnets identitet komme til udtryk når barnet tegner, maler, former eller udtrykker sig. Det vil sige skabende. Gennem denne skabende proces, vil nye sider af barnet komme til udtryk, og det er vigtig at vi skaber mulighed for aktiviteter der stimulerer og tilgodeser dette behov... Køb adgang for at læse mere

Billedsprog og identitet | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.